Till innehåll på sidan

Egen brunn

Dricksvatten av god kvalitet är viktigt för att vi ska hålla oss friska.

Dricksvatten av god kvalitet är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ansvaret för underhåll av brunnen och kontroll av vattnets kvalitet vilar på dig som fastighetsägare. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, minst vart tredje år. Har man små barn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prover eftersom barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Beställ provtagning av ditt vatten genom kommunen

För fastigheter som ligger i Mörbylånga kommun finns möjlighet att ta vattenprover genom kommunen.

För mer information om provtagning, analyspaket, parametrar och priser samt göra en beställning gå in på Mörbylånga kommuns webbshop hos Eurofins.

Så här fungerar det

  • Beställning av provtagning görs via kommunens webbshop hos Eurofins. Vi rekommenderar att man beställer både analyspaketet ”Mikrobiologisk analyspaket” och ”Kemiskt analyspaket”.
  • Vid beställning i webbshopen skickas provtagningsmaterial till dig. Följ medföljande provtagningsanvisningar. Provtagning ska göras samma dag som proverna lämnas in.
  • Vattenproverna lämnas in i servicecentret på kommunhuset i Mörbylånga. Du kan också lämna på reningsverket i Färjestaden (Turistvägen), i en låda till höger innanför grindarna. Inlämning sker tisdagar klockan 10.00-13.45.
    Helgfria vardagar kl. 08.00-16.00 finns även möjlighet att lämna prover på inlämningsställe på Jetpak, Propellervägen 9, 39241 Kalmar.
    OBS! Vid inlämning vid kommunhuset eller reningsverket måste fraktsedlar tejpas på vid inlämning för att emballaget ska kunna skickas. Dessa finns vid inlämningsplatsen. Vid inlämning på Jetpak ser de till att fraktsedel ordnas.
  • Vid provtagning genom kommunen får kommunens miljöverksamhet en kopia på analysrapporten direkt från laboratoriet. Analysrapporten blir då en allmän handling.
  • Enskilda brunnar omfattas av Livsmedelsverkets ”Råd om enskild dricksvattenförsörjning”. I rådet finns angivet de parametrar som bör undersökas minst en gång vart tredje år.
  • Analyserna utförs av Eurofins och tar normalt cirka 10 dagar. Om ett provsvar visar att vattnet är otjänligt bör det inte användas som dryck eller till matlagning och åtgärder bör vidtas. Åtgärder bör alltid utföras av sakkunnig.

 

Skötselråd och information

En brunn behöver underhållas regelbundet för att den ska ge tillräckligt mycket dricksvatten av god kvalitet. Information om hur du underhåller din brunn hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

Information och goda råd för dig som planerar att anlägga egen brunn samt information om din befintliga brunn hittar du på Sveriges Geologiska undersöknings hemsida

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp