Till innehåll på sidan

Ledsagarservice

Du som behöver hjälp/stöd att delta i samhällsgemenskapen och/eller ta dig till och från aktiviteter kan ha rätt till ledsagarservice. (LSS 9.3)

Två personer i samtal

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder.

Insatserna ska anpassas till dina individuella behov.

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till dina behov och tillförsäkra dig goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för er som omfattas av lagen. Målet ska vara att du får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt och fortlöpande. Inom verksamheten ska den personal finnas som behövs för att kunna ge gott stöd, god service och omvårdnad.

Ledsagarservice

Du som behöver hjälp/stöd att delta i samhällsgemenskapen och/eller ta dig till och från aktiviteter kan ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice gör det möjligt för dig att besöka vänner, delta i kulturliv och fritidsaktiviteter så som promenader eller aktiviteter som du annars inte skulle kunna genomföra eller vara delaktig i. Ledsagarservice är i huvudsak avsedd för aktiviteter av vardaglig karaktär i närmiljön.

Vem kan få ledsagarservice

Du som tillhör en av lagens personkretsar kan ansöka om ledsagarservice.

Vad kostar insatsen?

Insatsen ledsagarservice är kostnadsfri. Du bekostar och anordnar själv transport till och från aktiviteter samt omkostnader för dig själv och din ledsagare.

Hur du ansöker

För dig som vill hjälpa andra

Vi söker dig som har engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation. Det finns barn, familjer och vuxna i vår kommun som behöver stöd i vardagen av olika anledningar. Det kan handla om ett barn som behöver en kontaktfamilj/stödfamilj, en förälder som behöver avlösarservice eller person som behöver en ledsagare för att kunna komma ut och delta i fritidsaktiviteter.

Biståndshandläggare

Insatser inom LSS, Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OFN)

Yvonne Eriksson, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Jeanette Wilner, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Alma Gran, Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri

Pernilla Boqvist, Enhetschef biståndshandläggning ÄO och OFN

Enhetschef Ledsagarservice

Verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OFN).

Åsa Solberg, Enhetschef OFN, bemanningsenheten OFN

Pernilla Ekholm Slottner, Verksamhetschef OFN (Omsorg om personer med funktionsnedsättning)

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-01-04 Publicerad: 2023-10-19 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp