Till innehåll på sidan

Avfall och återvinning

Att förhindra uppkomsten av avfall genom återbruk och återanvändning är det bästa sättet att öka hushållningen med våra resurser. Det avfall som ändå uppstår måste tas omhand på ett bra sätt för att inte förorsaka skador på människors hälsa och miljön samt för att möjliggöra en cirkulär ekonomi.

Sophämtning och renhållning

För sophämtning och slamtömning i Mörbylånga kommun ansvarar kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Kretslopp Sydost svarar på alla frågor om avfalls- och sophantering, information om öppettider för återvinningscentraler med mera.

Återvinning av förpackningar och tidningar

Återvinningsstationer är till för att kunna lämna in hushållens förpackningar och tidningar. De är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden.

På Kretslopp Sydosts webbplats finns information om vart du hittar återvinningsstationerna och vilka tider de är öppna.

Från och med den 1 januari 2024 sköter Kretslopp Sydost driften av återvinningsstationerna i Mörbylånga kommun. Ingen förändring av anläggningen är planerad. Du kan lämna förpackningar vid återvinningsstationerna precis som tidigare.

Fortsättningsvis hänvisar vi frågor och synpunkter som rör förpackningsinsamling vid återvinningsstationerna till Kretslopp Sydosts kundservice, info@kretsloppsydost.se. Även felanmälan gör du till Kretslopp Sydost.

Om stationen behöver städning eller tömning kan du från och med 1 januari 2024 göra en anmälan digitalt via sopor.nu/hittaatervinningen.

Kasta aldrig farligt avfall i hushållssoporna

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor, natur och miljö om de hamnar fel, därför ska du alltid lämna in farligt avfall till en återvinningscentral.

Du får alltså inte kasta farligt avfall i hushållssoporna eller hälla ut det i avloppet. Lämna in farligt avfall på någon av Kretslopp Sydosts återvinningscentraler. Se särskilda regler som gäller dig som driver företag

Exempel på farligt avfall; batterier, elektronik, färg, vitvaror och impregnerat trä. Allt avfall med batterier och/eller sladd är farligt avfall. Gamla mediciner ska du lämna in på ett apotek.

Gröna påsarna – ditt matavfall blir biogas

Matavfall från hushållet slänger du i de gröna påsarna och lägger i det vanliga sopkärlet. Vissa flerfamiljshus har separata containrar i miljöhuset för matavfall.

Bor du i lägenhet är det fastighetsägaren som ska se till att det finns gröna påsar till alla lägenheter.

Matavfallet gör stor nytta som ingrediens i produktion av biogas, som bland annat används som fordonsbränsle. Du kan köra en mil på 5 kilo matavfall!

Kompostering av matavfall

Vill du själv kompostera ditt matavfall behöver du anmäla det då det är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ihop med en beskrivning av komposteringen gör du till Kretslopp Sydost.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-01-02 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp