Till innehåll på sidan

Avfall och återvinning

Att förhindra uppkomsten av avfall genom återbruk och återanvändning är det bästa sättet att öka hushållningen med våra resurser. Det avfall som ändå uppstår måste tas omhand på ett bra sätt för att inte förorsaka skador på människors hälsa och miljön samt för att möjliggöra en cirkulär ekonomi.

Sophämtning och renhållning

För sophämtning och slamtömning i Mörbylånga kommun ansvarar kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Kretslopp Sydost svarar på alla frågor om avfalls- och sophantering, information om öppettider för återvinningscentraler med mera.

Återvinning av förpackningar, tidningar med mera.

Återvinningsstationer är till för att kunna lämna in hushållens förpackningar och tidningar. De är obemannade och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedelsstationer och i bostadsområden. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för landets återvinningsstationer. Ibland finns också behållare för insamling av batterier och kläder. Dessa behållare ansvarar inte FTI för. På FTI:s webbplats finns karta som visar var återvinningsstationerna ligger, uppgifter om tömning, städning med mera.

Farligt avfall får inte kastas i hushållssoporna!

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor, natur och miljö om de hamnar fel. Därför ska farligt avfall alltid lämnas in och aldrig kastas i hushållssoporna eller hällas ut i avloppet. Du kan lämna in farligt avfall på någon av Kretslopp Sydosts återvinningscentraler. Särskilda regler gäller dig som driver företag, länk till sidan på egna hemsidan Avfall från företag

Exempel på farligt avfall är batterier, elektronik, färg, vitvaror, och impregnerat trä. Allt avfall med batterier och/eller sladd är farligt avfall. Gamla mediciner ska du lämna in på ett apotek.

Gröna påsarna – ditt matavfall blir biogas

Matavfall från hushållet slänger du i de gröna påsarna och lägger i det vanliga sopkärlet. Vissa flerfamiljshus har separata containrar i miljöhuset för matavfall.

Bor du i lägenhet är det fastighetsägaren som ska se till att det finns gröna påsar till alla lägenheter.

Matavfallet gör stor nytta som ingrediens i produktion av biogas, som bland annat används som fordonsbränsle. Du kan köra en mil på 5 kilo matavfall.

Kompostering av matavfall

Att själv kompostera matavfall är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. En anmälan med beskrivning av komposteringen ska göras till Kretslopp Sydost.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp