Vattenavstängning Björnhovda
Onsdagen den 16 januari kommer vattnet att stängas av för ett 30-tal hushåll i Björnhovda från och med klockan 08.00 och under stora delar av eftermiddagen. Orsaken till avstängningen är fortsatta arbeten på vattenledningsnätet.

Genvägar