Genvägar

Nyheter

 • Myndighetsavdelningen expedition

  Den 14 december stänger Myndighetsavdelningen, Individ- och familjeomsorgens expedition, Hantverkargatan 3 i Färjestaden kl. 12.00.
  Publicerad den 11 december 2017
 • Trafikstörningar på Ölandsbron nattetid

  Den 12-16 december kommer Trafikverket att utföra mätningsarbeten på Ölandsbron nattetid, klockan 01-04. Detta innebär begränsad framkomlighet på Ölandsbron med väntetider på upp till 30 minuter.
  Publicerad den 8 december 2017
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2017

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat om instruktioner för kommundirektören, om ett markoptionsavtal med Smart Village Sweden samt att ansöka om s.k. LOVA-bidrag för vattenvårdsprojekt.
  Publicerad den 5 december 2017
 • Del av Björnhovda 25:2, Gullvivegatan

  Ett förslag till detaljplan för del av fastighet Björnhovda 25:2, Gullvivegatan Färjestaden, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2017-12-01 – 2017-12-29.
  Publicerad den 1 december 2017
Fler nyheter