Till innehåll på sidan

Djur inom område med detaljplan

Behöver du tillstånd för att ha djur inom detaljplanerat område?

Inom område med detaljplan i Mörbylånga kommun krävs enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • farlig/giftig orm

Med fjäderfä som sällskapsdjur avses exempelvis högst 6 höns varav högst en tupp. Om tupp hålls som sällskapsdjur ska den hållas i ett stängt och mörkt utrymme klockan 22.00 – 07.00.

Den som har djur inom område med detaljplan har ansvar för att andra människor inte störs eller på annat sätt får obehag av djurhållningen. För att minska störningar kan ett tillstånd att hålla djur innehålla krav på hanteringen.

Det är bra om du som avser att hålla djur inom område med detaljplan informerar dina grannar och tar reda på om de har några synpunkter på den planerade djurhållningen.

Så här söker du tillstånd

Fyll i ansökan, följande handlingar skickas med:

  • Skötselrutiner – rengöring, utfodringsintervall med mera.
  • Gödselhantering – hur lagras eventuell gödsel, hur länge lagras gödseln, var sprids den med mera.
  • Skiss över utrymmen där djur ska hållas, mått anges
  • Namn och adress på närboende som berörs

Här kan du hämta ansökningsblankett

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-02-13 Publicerad: 2023-04-27
Gå till topp