Till innehåll på sidan

Torrtoaletter och kompostering av toalettavfall

Torrtoalett finns i olika konstruktioner och storlekar. Det är inte alla torrtoaletter som bryter ner avfallet till mull i själva toaletten. De toaletter som inte bryter ner avfallet måste därför kompletteras med en latrinkompost. Ett komposterat avfall kan med fördel användas som jordförbättringsmedel i trädgården.

Anmäl installation av torrtoalett och kompostering av toalettavfall till kommunen

För att installera torrtoalett krävs, enligt Mörbylånga kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter, en anmälan till kommunen. I anmälan lämnas, utom uppgifter om vald toalettlösning, även uppgifter om eventuell kompostering.

Kompostering av toalettavfall kräver anmälan till kommunen enligt Avfallsförordningen. I de fall då man avser att kompostera sitt toalettavfall men inte göra någon ny installation av torrtoalett, till exempel då man går över från latrinhämtning till att själv ta hand om sin latrin, görs anmälan på blanketten ”Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall”.

En avgift för anmälan tas ut enligt gällande taxa.

Kompostering av toalettavfall

Att kompostera sitt toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får bland annat ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och avfallet behöver inte transporteras långa sträckor. Komposteringen måste ske så att hygieniska risker eller sanitära olägenheter inte uppstår. Latrin kan sprida smitta, och därför måste hanteringen ske på ett riktigt sätt. En del torrtoaletter sorterar bort urinen. Sorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen.

En latrinkompost kan köpas i handeln, exempelvis välsorterade varuhus, byggmarknader och VVS-butiker, eller byggas på egen hand.

Komposten måste uppfylla nedanstående krav:

  • Komposten ska vara av tåligt material (obs undvik impregnerat trä)
  • Komposten ska ha tät botten, regntätt lock och vara utformad så att skadedjur inte kan ta sig in eller läckage ske.
  • Komposten ska vara ventilerad (ventilationen ska förses med insektsnät).
  • Kompostering av latrin ska ske minst sex månader, gärna längre. Detta innebär att det i många fall krävs flera behållare som används växelvis.
  • Behållarna måste vara tillräckligt stora för att rymma minst sex månaders latrinproduktion.

Placera komposten:

  • Ovan mark på den egna tomten, komposten ska alltså inte grävas ner.
  • Inte närmare tomtgräns än 4,5 meter.
  • Inte för nära vattentäkter. Avståndet bör vara minst 20 meter. Om vattentäkten ligger nedströms kan avståndet behöva vara längre.
  • Så att närboende grannar inte störs.

Här kan du hämta blanketter

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp