Till innehåll på sidan
Skylt

Skyltar

Du kan behöva bygglov om du vill sätta upp någon typ av skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Du kan sätta upp en skylt genom att montera den på en byggnad eller en annan anläggning, eller sätta den på en stolpe på marken. En flagga med reklambudskap räknas också som en skylt.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill sätta upp

 • en skylt som är högst 1,0 kvadratmeter.
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang. Skylten får då sitta uppe under högst fyra veckor
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige Europaparlamentet eller Sametinget. Gäller även folkomröstning
 • orienteringstavlor som är max 2,0 kvadratmeter
 • ett vägmärke för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, men det är endast väghållaren som får sätta upp vägmärken
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett sjövägmärke eller säkerhetsanordning för sjöfart enligt sjötrafikförordningen
 • en skylt utanför detaljplanelagt område. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • sätta upp en skylt på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

 

Ja, ta mig till kommunens karta! Jag vill läsa mer om skyltar hos Boverket!

Allt du behöver veta om bygglov för skyltar

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 2 100 - 8 400 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst
 • situationsplan
 • en fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
 • en detaljritning av skylten i skala 1:100
 • förslag på kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp