Till innehåll på sidan
Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen

Bygglov kan behövas

Vill du påbörja ett byggprojekt och undrar hur du ska göra? Här hjälper vi dig genom de olika stegen i bygglovsprocessen, från planering till avslutat bygge.

Innan du kan börja genomföra ditt byggprojekt behöver du ta reda på vad du får göra på din fastighet. Du behöver även ta reda på om du behöver söka bygglov eller om det räcker att du gör en anmälan till oss.
På vår hemsida kan du lätt ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan för din planerade åtgärd:

Bygga nytt, ändra eller riva

Tips till dig som ska anlita bygghantverkare

Här har vi summerat bygglovsprocessen för att hjälpa dig med ditt projekt.

Steg 1. Planera ditt projekt

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Den visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får utforma det du vill bygga. Om du till exempel vill bygga nytt eller göra en tillbyggnad, sätta upp en skylt eller riva en byggnad behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan.
På vår hemsida kan du lätt ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Bygga nytt, ändra eller riva

Steg 2. Ansökan/anmälan.

När du tagit reda på om din planerade åtgärd kräver bygglov eller anmälan, och tagit fram det underlag som krävs, kan du enkelt söka i vår e-tjänst eller via en blankett.

Ansök om bygglov via e-tjänst!

Steg 3. Ditt ärende handläggs.

Bygglovsenhetens handläggare kommer att titta på dina handlingar och se om de är kompletta. Behöver du komplettera med någonting kommer du att kontaktas inom tre veckor.

Steg 4. Beslut om lov och startbesked.

Om ditt byggprojekt uppfyller detaljplanens bestämmelser och krav från lagstiftningen blir din ansökan godkänd. Om det visar sig att du behöver göra någon ändring för att vi ska kunna godkänna ditt byggprojekt så kommer vi att kontakta dig.

I vissa ärenden behöver vi även hålla ett tekniskt samråd dit du och din kontrollansvarige kallas till. Först efter det kan du få startbesked. Du behöver alltid invänta startbesked innan du får börja bygga.

Steg 5. Avsluta bygget.

Innan du kan använda det du byggt måste du ha ett slutbesked från oss.

Mer information om bygglovsprocessen hos Boverket.

 

Gå till topp