Till innehåll på sidan

Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Syftet med vattenskyddsområdena är att säkra dricksvattenkvaliteten för framtida generationer. Genom att skapa ett vattenskyddsområde kring en vattentäkt minskar risken att en förorening når grundvattnet. Skulle detta ske kan vattentäkten blir obrukbar.

Det kan vara mycket svårt att sanera vattentäkter som blivit förorenade, även små mängder föroreningar kan orsaka stor skada. Därför finns skyddsföreskrifter som reglerar olika verksamheter, för både privatpersoner och företag, inom ett specifikt vattenskyddsområde.

Ett vattenskyddsområde fyller primärt tre funktioner:

  • Det begränsar verksamhet som är störande för grundvattnet.
  • Föroreningar ska hinna upptäckas i tid för att kunna sanera.
  • Föroreningen ska kunna brytas ned eller spädas ut innan den skadar vattentäkten.

Åtgärder kan vara anmälningspliktiga

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Förutom det som står i vattenskyddsföreskrifterna gäller speciella regler för oljecisterner och spridning av bekämpningsmedel för dig som bor och verkar i ett vattenskyddsområde. Det kan också krävas tillstånd eller anmälan för annan typ av åtgärd eller verksamhet inom ett vattenskyddsområde. Exempel där tillstånd kan krävas är vid hantering, lagring och användning av oljor och lösningsmedel i verksamheter. Vissa åtgärder kan till och med vara förbjudna.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-03-12 Publicerad: 2023-05-24
Gå till topp