Till innehåll på sidan

Familjehem – information för dig som är barn/unga

Ett familjehem är som en bonusfamilj där du som barn eller ungdom kan bo under kortare tid eller resten av din uppväxt.

Ett familjehem är människor som lever ett stabilt liv och är trygga med sin livssituation. De kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver de ha tid och kraft över, lust att aktivt delta och vara intresserade av att ta emot dig som barn eller ungdom.

Vem kan behöva ett familjehem?

Små barn, skolbarn, tonåringar; alla kan komma i en sådan situation att de behöver placeras i familjehem. Anledningarna kan vara väldigt olika.

Ibland har problemen mest med föräldrarna att göra. Det kan röra sig om missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. Bristen på vård och omsorg sätter givetvis spår hos dessa barn.

Andra gånger är det barnets eget beteende som är den utlösande orsaken till att hen inte kan bo hemma. Barnet eller ungdomen kan behöva komma ifrån en miljö med kriminalitet eller missbruk. Relationerna mellan en ungdom och dess föräldrar kan ha blivit så låst och konfliktfylld att de helt enkelt behöver komma ifrån varandra ett tag.

Placering i familjehem

Ett barn kan vara placerat i familjehem en kortare eller längre period av olika anledningar. I första hand tittas efter en placering i barnets egen släkt eller nätverk. Men oavsett vilken familj som önskas så kommer eventuellt familjehem först att utredas av socialtjänsten.

Vad kan ett familjehem innebära för dig?

Ett familjehem innebär att en familj eller ensamstående, med eller utan barn, öppnar sitt hem och tar emot dig som barn eller ungdom för stadigvarande vård och fostran. Du som blir placerad i familjen har rätt att få en trygg och stabil social situation och alla i familjen ska vilja delta i uppdraget. Familjehemmet ska ha både praktiskt och känslomässigt utrymme att ta emot dig, du ska få en plats i familjens vardag. Ett familjehem måste ha mycket engagemang och värme och viljan att ta emot.

Familjehemmet måste ha regelbunden kontakt med socialsekreterare som ska se till att du får den hjälp och omsorg som du behöver. Familjehemmet ska också göra allt de kan för att underlätta umgänget mellan dig, dina föräldrar och andra personer som är viktiga för dig.

Hur går det till när du kommer till familjehemmet?

Innan du flyttar till familjehemmet är det bra om familjehemmet tillsammans med socialsekreteraren kan besöka dig och din familj. Så ni får en möjlighet att lära känna varandra.

Socialsekreteraren ordnar så att du folkbokförs i familjehemmet och ser också till att du skrivs in på skola eller i barnomsorg. Barnbidraget ändras så att det betalas ut till familjehemmet.

Dina föräldrar/din förälder tillsammans med socialsekreteraren och familjehemmet gör en planering för hur umgänget mellan dig och dina föräldrar ska se ut.

Socialtjänsten, dina föräldrar och familjehemmet ska tillsammans med dig ha regelbundna uppföljningsmöten. Där går ni tillsammans igenom hur du har det och om det är något som inte fungerar.

Kan du flytta hem igen?

Vart du än bor behöver det vara tryggt för dig. Den oro som fanns för dig och/eller din familj som gjorde att du flyttade behöver ha förändrats till det bättre och vara stabilt under en längre period. Om det är så kan det bli dags att börja planera för en hemflyttning. Det är viktigt att hemflytten får ta tid och att du, om du önskar, får behålla de nya kontakterna du fått i familjehemmet och med andra personer du haft runt dig medans du bodde i familjehemmet.

Om du har bott i familjehemmet en längre tid (minimum 2år) ska socialtjänsten överväga om vårdnaden ska flyttas över till familjehemmet. Om detta skulle ske har dock ett barn fortfarande rätt att regelbundet få träffa sina föräldrar.

Telefontider Barn och familj, IFO

Ring oss på 010-354 70 00
Skicka e-post till barnochfamilj@morbylanga.se

Just nu: Stängt

Barn och familj, IFO

barnochfamilj@morbylanga.se

Viktoria Gustavsson Dimond, Enhetschef, Barn & Familj, Familjerätt & Familjehem, Vuxen & Försörjning

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-04-24 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp