Till innehåll på sidan

Samverkan mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF)

SSPF - Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid i Mörbylånga kommun. Tillsammans för trygga uppväxtvillkor.

Samverkan

I Mörbylånga kommun samarbetar skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF) förebyggande mot ungdomskriminalitet och för ungdomar i riskzon för kriminalitet. SSPF är en frivillig form av samverkan som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 18 år.

Syftet med samverkan är att tidigt uppmärksamma unga mellan 10 och 18 år, som riskerar att hamna i riskzon för normbrytande beteenden och kriminalitet. Tillsammans med dig, din vårdnadshavare och andra samverkansaktörer samarbetar vi för att bidra till en positiv utveckling för dig om det finns en tidig oro kring dig. Målet är att alla ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Oron kan till exempel handla om

 • hög frånvaro i skolan
 • utåtagerande beteende
 • kriminella handlingar
 • oro kring kamratrelationer
 • bruk av alkohol och/eller droger
 • oro för att ungdomen utsätter sig för risker eller rör sig i olämpliga miljöer.

Är du orolig för ett barn eller en ungdom?

Om du känner dig orolig för någon i din närhet kan du kontakta vår SSPF-koordinator för samråd. Det gäller oavsett om du är vårdnadshavare, tränare för en ungdom inom en fritidsverksamhet, polis eller kanske rektor på en skola. Du kan också skicka in en intresseanmälan för samverkan så får SSPF-koordinatorn informationen digitalt.

SSPF-koordinator kallar till nätverksmöte

Koordinator kontaktar din vårdnadshavare och tillsammans planeras nätverksmötet. Möjligheten finns att bjuda in andra som kan bidra, till exempel anhöriga eller andra professioner. Syftet med nätverksmötet är att få en bild av din situation och tillsammans med familjen komma fram till vilket stöd som kan bli aktuellt.

Exempel på stödinsatser

 • Stöd till vårdnadshavare
  Socialtjänsten kan erbjuda stöd och rådgivning till dina föräldrar.
 • Stöd till barnet/ungdomen
  Socialtjänsten kan erbjuda stödsamtal om nuvarande situation, men även ge mer riktat stöd till dig som hjälp med att sluta använda droger eller motivera dig att lämna riskfyllda miljöer. Socialtjänsten kan även vara uppsökande i utemiljö och erbjuda samtal hem till dina föräldrar.
 • Stöd från skolan
  Stödet kan vara läxhjälp, samtal med kurator/mentor samt vid behov anpassad studiegång.
 • Samarbete vid brott
  Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma dina föräldrar om du umgås i mindre bra miljöer. Polisen kan bidra med en stödjande kontakt och vara uppsökande i utemiljö.
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet
  Du kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet.

Annat stöd vid behov

Ibland behöver du annat stöd. Då kan koordinatorn hjälpa till med att kontakta fler personer. Din vårdnadshavare behöver godkänna att sekretessen bryts (via nedan e-tjänst) SSPF-samverkan bygger på att vårdnadshavare skriftligen godkänner att anställda inom skola, socialtjänst, polis och fritid får utbyta den information om dig som behövs för att kunna samarbeta.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vår koordinator för SSPF.

Maria Önneflod, Familjebehandlare / SSPF-koordinator

Jonas Eriksson, Enhetschef Individ- och familjestöd

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-03-12 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp