Till innehåll på sidan

Kommunens styrmodell

Mörbylånga kommuns styrmodell bygger på tillitsfull ledning och styrning.

Tillitsfull ledning och styrning

Genom att gå över till tillitsbaserad ledning och styrning vill vi flytta besluten närmare verksamheterna. Styrmodellen ska också i högre utsträckning ta tillvara på medarbetarnas kompetens och erfarenheter, tillsammans med behoven hos våra kunder.

Styrmo­dellen förväntas ge ett flertal positiva effekter, bland annat ökad medborgarnytta, bättre kvalitet och effektivitet samt öka delaktigheten bland medarbetare och medborgare.

Dialog är en viktig del i styrmodellen och används som styrmedel mellan olika roller och nivåer i organisationen för att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, mål, uppdrag eller kvalitet.

Här hittar du mer information om kommunens styrmodell, ekonomistyrning och mål- och kvalitetsstyrning

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-05-16 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp