Till innehåll på sidan

Möckleby 2:42 (södra Möckleby)

Beslut om positivt planbesked fattades 2023-02-16 av samhällsbyggnadsnämnden. Samrådshandlingar upprättas nu och samråd beräknas ske vintern år 2023/2024.

Intentionen är att planen ska möjliggöra för bostäder och seniorboende.

Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.
Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-16 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp