Till innehåll på sidan

Så arbetar vi med inköp och upphandling

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste vi följa lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller i ett enskilt köp.

Vill du bli leverantör?

Välkommen att göra affärer med oss. Mörbylånga kommun köper varje år varor och tjänster för 600 miljoner kronor. Vill du som företagare bidra till att utveckla Mörbylånga kommun genom att leverera varor, tjänster och entreprenader till som hjälper oss att bli bäst på att vara kommun? 

Mörbylånga kommuns ambition är att så många företag som möjligt ska kunna vara med och lämna anbud i de upphandlingar som annonseras. Genom våra upphandlingar ingår vi avtal med olika typer av leverantörer som vill bidra till utvecklingen i Mörbylånga kommun. 

Ramavtal

Ramavtal tecknas inom områden där vi har kontinuerliga behov, som kontorsmaterial och livsmedel. under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har avtal med.

Enskilt köp

Görs då behovet är begränsat till ett enskilt tillfälle, eller till ett specifikt projekt. Vilken nivå på själva upphandlingen som vi väljer bestäms av den summa som kommunen kommer att handla för under avtalstiden.

Lagar, regler och riktlinjer

Mörbylånga kommuns upphandlingar styrs i första hand av lagen om offentlig upphandling. Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU.

Grundprinciperna för offentlig upphandling bygger på objektivitet, likabehandling, erkännande, proportionalitet, konkurrens och öppenhet. Utöver lagen om offentlig upphandling följer vi antagna regler och riktlinjer för kommunen, till exempel vid direktupphandlingar.

Fakturering

Har du sålt och levererat något till Mörbylånga kommun är det viktigt att beställande person eller avdelningen uppger sitt referensnummer så att fakturan hamnar på rätt plats. Sedan 2019 är det också viktigt att fakturan skickas elektroniskt.

Läs mer här

Kontakt

Om du är intresserad av att leverera till Mörbylånga kommun, kontakta gärna oss

Åsa Bejvall, Ekonomichef

Johannes Henriksson, Redovisningsekonom

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-24 Publicerad: 2023-05-09 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp