Till innehåll på sidan
Ändra

Ändring av bärande konstruktion

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen, behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan kan behövas

Du behöver göra en anmälan om

  • du vill göra en ändring som påverkar byggnadens bärande delar

Du behöver även bygglov om

  • åtgärden du utför innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende

Allt du behöver veta om anmälan för ändring av bärande konstruktion

Handläggningstid: 1-4 veckor
Kostnad: ca 4 100- 8300 kronor

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • anmälan via e-tjänst
  • plan- och sektionsritning
  • konstruktionsritningar
  • förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig).

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp