Till innehåll på sidan

Hälsoskydd

Vad jobbar vi med inom hälsoskydd? Vårt arbete med hälsoskydd innebär att vi arbetar med att förebygga och förhindra olägenheter för människors hälsa och miljö.

Vad är en olägenhet för människors hälsa?

Det är en störning som kan påverka hälsan negativt sett till medicinsk eller hygienisk bedömning. För att vara en olägenhet är störningen ganska så omfattande och den pågår jämt eller ofta.

Vilken lagstiftning styr vårt arbete?

Det är miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen som är viktigast för kommunens arbete med hälsoskydd.

Vad gör vi praktiskt?

I vårt hälsoskyddsarbete besöker vi olika verksamheter som till exempel tatuering, medicinsk fotvård och solarier, vilka räknas till hygieniska verksamheter som ska anmälas sig till oss. Vi ger råd för att verksamheterna ska fungera väl och bli säkra för kunderna, enligt gällande lagstiftning. Detta gäller även undervisningslokaler.

Vår inomhusmiljö är viktig. Vi jobbar med temperatur, drag, fukt, mögeltillväxt, ventilation, skadedjur och andra faktorer som kan påverka inomhusmiljön. Även inom områden som gäller radon, buller och badvatten sker tillsyn på olika sätt. Ibland behöver vi få rapporter om mätningar, besiktningar eller egenkontroll utan besök eller inspektioner på plats.

Vi tar emot och handlägger klagomål från innevånare och besökare i kommunen. Vi hjälper gärna till med information och stöd till företag som har, eller ska starta en verksamhet och berörs av olika krav. Allmänheten får ställa frågor till oss.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Här kan ni hitta Mörbylånga kommuns policy för lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-06-16 Publicerad: 2023-05-02 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp