Till innehåll på sidan

Möllstorp 3:7 med flera (Träffpunkten)

Plangräns
Plangräns

Beslut om positivt planbesked fattades 2022-03-17 av samhällsbyggnadsnämnden. Samrådshandlingar upprättas nu och samråd beräknas ske sommaren år 2025.

Intentionen är att planen ska möjliggöra för bland annat handel, parkering och bostäder.

Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.
Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-17 Publicerad: 2023-05-16 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp