Till innehåll på sidan

Felanmälan

Du som VA-abonnent är vår största hjälp när det kommer till att upptäcka fel i ledningsnätet. I vissa fall finns det möjlighet att själv vidta åtgärder för minimera risken för fel och skada.

Kontakta VA-verksamheten

Veckodagar 8.00-16.00 ringer du kommunens servicecenter. Kvällar, nätter och helger kan du istället ringa kommunens VA-jour.

Servicecenter

VA-Jour

Vattenläckor

När rapporter om en vattenläcka kommer in kan det vara svårt att veta omfattningen på läckan, ofta vet vi bara att ett visst område är drabbat. Om vi bedömer att vattenläckan berör minst 15 hushåll läggs den informations som finns ut på hemsidan samtidigt som vi fortsätter att lokalisera läckan. Felsökningen kan variera stort i tid beroende på vad som hänt. Det går exempelvis ganska snabbt att hitta felet om någon entreprenör grävt av en ledning, samtidigt som en ledning som brustit ute i terrängen kan ta flera timmar att lokalisera.

Först när felsökningen är klar kan vi konstatera vilka fastigheter som har drabbats av läckan. Då tar vi även beslut om det är information som behöver läggas upp på hemsidan, i mobilapplikationen och på sociala medier. I regel sker en uppdatering när läckan är lagad och samtliga berörda åter har tillgång till vatten.

Ibland informerar vi inte alls. Ibland gör vi bedömningen att läckan kan lagas relativt fort och att arbetet med att få ut informationen till berörda abonnenter tar lika lång tid som att åtgärda läckan.

Bli kontaktad när en vattenläcka sker

Mörbylånga kommun erbjuder en SMS-tjänst för information vid störningar i kommunens infrastruktur eller vid en krissituation. Du får automatiskt SMS via tjänsten om din mobiltelefon är registrerad på en adress i kommunen. Annars kan du registrera ditt telefonnummer i formuläret här.

Genom tjänsten har vi möjlighet att skicka ett SMS med information vid störningar som exempelvis en akut vattenläcka eller ett planerat ledningsunderhåll.

SMS-tjänsten är också bra för dig som äger flera fastigheter, eller som vill få information om driftstörningar hos t.ex. äldre anhöriga eller obemannade anläggningar.

Missfärgat vatten

Kommunens stora säsongsvariation i vattenförbrukning kan orsaka tryckförändringar, som i sin tur kan medföra missfärgningar. Vattnet kan även bli tillfälligt missfärgat när vi byter och reparerar ledningar. Den vanligaste orsaken till missfärgat vatten är ämnena järn och mangan, vilka kan avlagras som en hinna i vattenledningen. Missfärgat vatten är inte farligt att dricka, men det ser inte bra ut och kan missfärga till exempel tvätten. Om det kommer missfärgat vatten ur kranen hjälper det oftast att spola kraftigt i några minuter.

Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta omgående kommunens servicecenter.

Översvämning i källare

Du som är fastighetsägare kan ofta förebygga översvämning. Här får du tips på vad du kan göra.
 • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.
 • De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara kan förses med tätande anordningar eller ersättas med avstängbara brunnar.
 • Kontakta rörinstallatör om du misstänker att avloppets avstängningsanordningar ej fungerar.
 • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
 • Se till att nedfarter till garage och andra källarutrymmen vallas in.
 • Kontrollera att intern avloppspump fungerar.
 • Fastigheten kan anslutas till alarmeringscentral med larmtjänst.

Vid översvämning

 • Bryt elektrisk ström inom översvämmade lokaler. Se dock till att dräneringspump inte stannar.
 • Flytta utsatta saker och möbler.
 • Kontakta kommunens VA-jour.
 • Länsa källaren från inströmmande vatten om det går.
 • Iaktta god hygien efter kontakt med inströmmande vatten.
 • Kontakta alltid försäkringsbolaget.

Stopp i avloppet

Om du har fått stopp i avloppet måste du själv förvissa dig om att felet inte är på din privata del av ledningen (på din sida förbindelsepunkten som vanligtvis ligger strax utanför tomtgränsen) innan du anmäler felet till kommunen. De flesta avloppsstopp uppstår på fastighetsägarens privata del och detta åtgärdar inte kommunen.

Om du har en spolbrunn i din fastighetsgräns kan du kontrollera om det har stigit upp vatten i denna. Om stoppet är på din privata del av ledningen (rött kryss) så står det inte vatten i spolbrunnen:

Om vatten har stigit upp i brunnen är stoppet troligen på den kommunala ledningen och är då kommunens ansvar:

Om problemet är på den privata delen av ledningen kontakta först en spolbilsentreprenör eller VVS-firma. Om felet visar sig ligga utanför din tomt kan du ringa Mörbylånga kommuns VA-verksamhet.

Förhindra stopp i avlopp

Spola inte ner fasta föremål i toaletten

En tumregel är att det enda som ska spolas ner i toaletten är det som kommer inifrån kroppen samt toalettpapper. Allt annat som slängs i avloppet kan ställa till problem. Fasta föremål, till exempel bomullspinnar, fastnar i pumpar och reningsverk och kan orsaka driftstopp. Toalettpapper är gjort för att brytas ner i vatten, vilket vanligt papper och hushållspapper inte är.

Häll inte fett i avloppet

Smör, matolja och andra sorters fett som hälls i spillvattennätet stelnar och riskerar att täppa igen ledningarna. Även små mängder fett bygger efter hand på och kan orsaka stora stopp, men fettet lockar även till sig råttor. Det fett som når hela vägen fram till avloppsreningsverket försämrar dessutom reningsprocessen och kan ge oönskade och ökade utsläpp i havet. Torka därför alltid av fettet i stekpannor och grytor med papper och släng i papperskorgen. Frityrfett ska lämnas till återvinningscentraler.

Lämna in farliga ämnen på rätt ställe

Lösningsmedel (penseltvätt, fotogen, terpentin, linolja, aceton) och färgrester, nagellack, fotovätskor, trasiga kvicksilvertermometrar, oljor, stearin, bensin, bekämpningsmedel, tapetklister och lim ska lämnas till återvinningscentral. Om du målat så rengör penslarna i en burk med vatten eller lacknafta och lämna sedan burken till återvinningscentral.

Läkemedelsprodukter lämnas till apoteket.

Även om råden följs kan man inte vara fullständigt skyddad mot källaröversvämning. Placera därför inte föremål och varor som är värdefulla och känsliga för fukt i din källare.

Råttor i spillvattennätet

Om du har problem med råttor i din bostad som du misstänker kommer från spillvattennätet ska du rapportera det till oss. De kan även angripa sig på plastledningar, vilket det finns gott om på spillvattennätet. VA-verksamheten strävar efter att hålla anläggningen i så pass gott skick att råttbekämpning inte behövs, men om råttor upptäcks tar vi hand om problemet.

Råttor är ett skadedjur och förökar sig lätt där det finns mat till dem. du som fastighetsägare kan minska förekomsten av råttor nära dig genom att inte spola ner matrester och fett i spillvattennätet.

Kontakta kommunens servicecenter dagtid och VA-jouren för akuta problem under kvällar, nätter och helger.

Klagomål, synpunkter och beröm

Något behöver inte vara fel för att du ska kunna höra av dig till oss. I Mörbylånga kommun är invånarnas åsikter viktiga. Därför har vi tagit fram en e-tjänst där du kan återkoppla och dela med dig av dina tankar och åsikter till oss.

En synpunkt är en åsikt som kan vara positiv eller negativ.

Ett klagomål är ofta ett missnöje som rör en viss sak, händelse eller liknade som man klagar över.

Beröm är en positiv kommentar om något som kommunen har gjort bra.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-12-11 Publicerad: 2023-05-22 Informationsägare: Taxefinansierad verksamhet
Gå till topp