Till innehåll på sidan

Tillsammans för östra Öland

I samband med planerad nybyggnation av bostäder i Gårdby har Mörbylånga kommun sökt och beviljats utvecklingsmedel för att förstärka medborgardialogen i området.

Vad ska utvecklas?

I Gårdby är det planlagt för nybyggnation av ett 40-tal hus. I samband med detta ansökte kommunen om och blev beviljade medel av Tillväxtverket, att undersöka önskemål och behov av kommersiell service i området runt Gårdby. Med kommersiell service avses t.ex. livsmedelsaffär, bränslestation, apotek m.m. Projektet löper tom 2024.

Efter möten med boende i Gårdby och närliggande byar, har vi bestämt att arbeta vidare med fem olika frågor

  1. Laddstolpar
  2. Utlämning av matkassar
  3. Post och paketutlämning
  4. Möjlighet att hyra kontorsplats, s.k. Kontorshub
  5. Cykelled genom Gårdby. (Arbetas vidare med i annat projekt.)

Hur långt har vi kommit?

  • Svenska kyrkan på södra Öland är intresserade av att anlägga laddstolpar och undersöker finansiering
  • En aktör har visat intresse för att lämna ut matkassar.
  • Det är ingen enskild aktör som har visat intresse för paketutlämning. Frågan kompliceras av mängden aktörer på marknaden.
  • Byggnadsföreningen har visat intresse för att arbeta med en kontorshub, och undersöker nu finansiering.

Kontakta vår landsbygdsutvecklare

Om du har frågor kring arbetet med serviceutveckling i området runt Gårdby, eller gärna vill engagera dig, kontakta vår landsbygdsutvecklare.

Stefan Ahlgren, Landsbygdsutvecklare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-11 Informationsägare: Hållbar utveckling
Gå till topp