Till innehåll på sidan

Mitt abonnemang

Vattenmätare

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun och anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen. Mätaren har till uppgift att visa hur mycket vatten du använder och mäter den mängd kallvatten som passerar via den inkommande vattenledningen.

Det är Mörbylånga kommun som äger vattenmätaren och vi måste kunna byta ut mätaren utan att ledningar går sönder eller att ventiler måste bytas. Därför är det viktigt att vattenmätaren är rätt placerad i ditt hus. Vattenmätaren ska sitta på en plats där den inte utsätts för yttre påverkan. Det viktigaste när det gäller placering är att den sitter på en frostfri plats. Om mätaren placeras så att den skadas, t.ex. fryser sönder, får fastighetsägaren själv bekosta en ny mätare som tillhandahålls av Mörbylånga kommun.

Kommunen kräver att vattenmätaren installeras på en godkänd vattenmätarkonsol. Det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren för att vi lätt ska kunna komma åt mätaren för avläsning, byte eller service. Det ska även finnas fungerande avstängningsventiler både före och efter vattenmätaren. Tänk på att golvet som finns vid mätplatsen bör tåla spill från vatten och vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Vattenmätaren får bara placeras i en mätarbrunn om brunnen är godkänd av huvudman.

Har du en godkänd mätarplats?

I infobladet finns exempel på hur mätarplatsen ska se ut. Där finns även beskrivet hur du kontrollerar dina avstängningsventiler.

Inför byte av vattenmätare

Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för att mätarplatsen för vattenmätaren är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra på ett säkert sätt. Vattenmätaren ägs av Mörbylånga kommun men som fastighetsägare måste du upplåta plats för mätaren och ge oss tillträde vid behov av detta. Det är Mörbylånga kommun som sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätaren.

Lämna vattenmätarställning

Använd e-tjänsten för att lämna vattenmätarställning. I e-tjänsten finns dessutom ett antal andra funktioner som rör vatten och avlopp. Du kan bland annat lämna vattenmätarställning, se fakturahistorik och redigera kontaktuppgifter. Inloggning sker antingen med BankID eller med kund- och personnummer.

Om ni är fler i hushållet är det värt att notera att det endast är personen som står på VA-fakturan som kan använda e-tjänsten. Vi hoppas kunna erbjuda tjänsten till övriga fastighetsägare inom kort.

Flyttanmälan för slutdebitering

Eftersom vi inte får information om ägarbyten från något register är det viktigt att anmäla till oss när en fastighet byter ägare. På så sätt kan rätt person debiteras för sin VA-anslutning och användningen av våra vattentjänster. Fram till dess att ägarbytet anmäls är säljaren betalningsansvarig.

Anmälan görs genom att använda vår e-tjänst för flyttanmälan.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2024-01-25 Publicerad: 2023-04-17 Informationsägare: Taxefinansierad verksamhet
Gå till topp