Till innehåll på sidan

Valnämnden 2023-2026

Valnämnden ansvarar för att planera, samordna och genomföra val och folkomröstningar i Mörbylånga kommun.

Valnämnden tar hand om kommunens uppgifter vid allmänna val till riksdag, landsting
och kommunfullmäktige, vid val till Europaparlamentet samt vid genomförande
av folkomröstningar.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

En fullständig beskrivning av valnämndens uppdrag finns i reglementet för valnämnden.

Presidium

Seita Riikonen (S), ordförande
Ludvig Hasselbom (M), 1:e vice ordförande
Gudrun Mo (C), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Seita Riikonen (S)Krister Petersson (C)
Ludvig Hasselblom (M)Jeanette Lindh (KD)
Lars Paradis (M)Sam Wadin (L)
Gudrun Mo (C)Bength Andersson (S)
Anders Wassbäck (V)Anders Waldenström (S)

 

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Kontakt

Valnämnden

Ann-Charlotte Karlsson, Kommunsekreterare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-01 Publicerad: 2023-04-29
Gå till topp