Till innehåll på sidan
Pool

Pool och pooltak

En pool eller bassäng i sig kräver inte bygglov men vissa åtgärder kring en pool kan kräva bygglov eller marklov.

Bygglov kan behövas

Du behöver bygglov om du vill

  • sätta upp pooltak eller poolskydd som är högre än 1,20 m från befintlig marknivå.

Jag vill läsa mer om pool hos Boverket!

Barnsäkerhet Vid Pool Och Damm

Du behöver marklov om du vill

  • schakta eller fylla på så att markens höjd ändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.

Jag vill läsa mer om marklov!

Du kan behöva andra tillstånd!

  • Om du ska ansluta poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet så behöver du anmäla det.

Jag vill göra en anmälan till vatten- och avlopp!

Allt du behöver veta om bygglov för pooltak

Handläggningstid: 1 - 10 veckor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp