Till innehåll på sidan

Färjestadens högstadium

Höstterminen 2021 öppnade Färjestadens högstadium. Högstadiet ligger centralt i Färjestaden och är anpassad för cirka 360 elever.

Kontakt Färjestadens högstadium

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration och elevhälsa.

Johan Johnsson, Bitr rektor

Anna Vimmergren, Skoladministratör

Sofie Nilsson, Skolkurator

Linda Eriksson, Skolsköterska

Sofie Engström, Studie- och yrkesvägledare

Huset

Huset är byggt som sluttningshus med tre våningsplan. Den dubbla takhöjden och de stora fönstren skapar en ljus atmosfär. På nedre plan finns bland annat fritidsgård, musikundervisning, kök och skolrestaurang, hem- och konsumentkunskapsundervisning samt skolexpedition. På det andra våningsplanet finns skolans fyra arenor som är elevernas och lärarnas hemvist och på det tredje våningsplanet finns personalutrymmen. Alldeles intill skolan finns två sporthallar (Färjehallen och Smaragdhallen) där idrottslektionerna kommer vara.

Varje arbetslagsarena är hemvist för en årskurs, upp till 120 elever, men beräknas inrymma cirka 90 elever parallellt i undervisning. Arenan följer byggnadens huvudidé att skapa så många olika undervisningssituationer som möjligt, där var och en ska kunna hitta sin plats beroende på pedagogisk verksamhet. Arbetsrummen är utformade för att skapa variation i arbetsplatserna för personalen. Lärare och pedagoger finns i så stor utsträckning som möjligt bland eleverna. De vuxnas närvaro tillsammans med öppenhet och siktlinjer stimulerar en trygg miljö, där var och en kan mötas och utmanas på sina villkor. Arbetslagsarenorna är skofria.

Skolans toppmoderna lokaler erbjuder flexibla lärmiljöer, aktiviteter, studieytor och arbetssituationer. Oavsett om eleven fungerar bäst i en härligt livfull omgivning tillsammans med andra eller trivs i en enskild tyst miljö kan eleven hitta sin bästa plats för stunden. De vuxnas närvaro tillsammans med skolans utformning stimulerar en trygg miljö där var och en kan mötas och utmanas på sina villkor. Skolan är delvis skofri och helt mobilfri för att bidra till en lugn och behaglig miljö att vistas i. På högstadiet jobbar heltidsmentorer och finns för elever under hela skoldagen.

Tydlig hemvist skapar trygghet och studiero

En viktig prioritet är att eleverna ska känna sig trygga och skapa förutsättningar för studiero. Därför är skolan byggd så alla klasser har en tydlig hemvist för undervisning och raster. Genom att organisera skolor i skolan skapar vi småskalighet och lugna miljöer. Hemvisterna som kallas arenor följer byggnadens huvudidé att skapa så många olika undervisningssituationer som möjligt, där var och en, både elev och lärare, ska kunna hitta sin plats beroende på pedagogisk verksamhet. Bland annat finns flera rum i klassrummet samt andra ytor, till exempel gradänger, som möjliggör ett flexibelt lärande och variation för personalen.

I respektive arena finns det skåp, toaletter, grupprum, studierum och uppehållsytor av olika storlek och karaktär samt arbetsrum för lärare. Arenorna heter Yoldia, Ancylus och Littorina och är namngivna efter Östersjöns olika faser som har haft stor betydelse för Öland. Att arenorna fick just de här namnen beror på att eleverna på Färjestadens högstadium ska ha god kännedom om Ölands utvecklingshistoria och det natur- och kulturvärldsarv de lever i. Att namnge arenorna gör också att eleverna tydligt ska känna att de har en trygg hemvist att relatera till.

Kreativum

Skolan är utrustad med specialsalar för skolans alla ämnen och har en kreativ arena, Kreativum, för lärande i praktiska och estetiska ämnen. Här finns det utrymme för gemensamma arbeten och sådant som kräver större utrymme. Kreativum är en experimentverkstad och leder skolan i den tematiska undervisningen. Den fungerar som en öppen, gemensam makerspace där alla ämnen kan mötas i större projekt – det kan till exempel handla om fysikaliska experiment, stora slöjdarbeten eller större gemensamma teknikprojekt. Slöjd- såväl som NO-ämnena inryms i ateljéutrymmen, mer eller mindre avgränsade beroende på säkerhet, ljud, damm och liknande. Verkstaden och ateljéerna samverkar och förändras beroende på projekt och deltagare, nyfikenhet och öppenhet är ledande begrepp.

Den dubbla takhöjden möjliggör större byggprojekt, fysiska experiment och en central överblick där elever, lärare och projekt kan inspireras av varandra. Med den stora ladugårdsporten öppen fortsätter den kreativa processen ut på gården och i samvaro med utemiljön.

Studion

På högstadieskolan finns Studion som är ett extra klassrum anpassad för elever i behov av särskilt stöd. Studion är bemannad av lärare under skoltid.

Vem får gå på Färjestadens högstadium?

Alla elever i kommunen har en s k placeringsskola där man placeras automatiskt. Vilken skola som är placeringsskola beror på vilket upptagningsområde man bor inom. I januari får alla elever och vårdnadshavare ett brev om skolplacering inför årskurs 7 där det framgår hur valet av skola går till. Alla har möjlighet att önska plats på en annan skola än placeringskolan, men de elever som bor i en kommunal skolas upptagningsområde har alltid förtur. Om du har tackat ja till att gå på en friskola i Mörbylånga kommun eller någon annan kommun meddelar du oss det via e-post till utbildning@morbylanga.se

 

 

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-13 Publicerad: 2023-05-09 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp