Till innehåll på sidan

Alunskolan

Alunskolan – skolan mitt i världsarvet! Alunskolan är den lilla skolan med det stora engagemanget.

Alunskolan är den lilla skolan med det stora engagemanget. Vi har en vacker natur runt hörnet och tillgång till flera delar av vårt världsarv på gångavstånd. Vi nyttjar vår närmiljö även i undervisningen när vi till exempel besöker alvarets blommande orkidéer på våren eller håvar vid Kalmarsunds strand.

Läge

Våra elever har förmånen att få gå på en liten skola där alla känner varandra vilket bidrar till trygghet. Vi arbetar över åldersgränserna och har återkommande aktiviteter där alla elever på skolan umgås, allt från Alundagen, skoljoggen, idrottsevenemang så som Vasalopp och olympiska spel, julmarknad m.m.

Miljöer

Vi har en stor och härlig skolgård med stora gräsytor och en inspirerande miljö som inbjuder till lek och rörelse. Skolans inomhus miljö präglas av rymliga och ljusa lokaler. Eleverna har bra möjligheter till hitta platser för eget arbete eller grupparbeten. Vi satsar på ny teknik och eleverna har god tillgång till datorer. Vi har fritids och förskola i anslutning till skolan.

Vi erbjuder möjlighet för elever att delta i den kommunala musikskolans verksamhet på skoltid, med en stor variation av instrumentinriktningar.

Generation Pep Skola

Alunskola blev 2023 utsedd till en certifierad Generation Pep skola.

Generation Pep Skola är ett kostnadsfritt verktyg och skolor som arbetar aktivt med verktyget kan bli certifierade sedan hösten 2020. Skolan skattat sitt nuläge genom evidensbaserade frågor för sex olika kategorier kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, och sedan tagit fram konkreta handlingsplaner.

När en skola skattat sig högt på alla sex områden har skolan möjlighet att bli certifierad. Handlingsplanen skickas in till Generation Pep där en expertgrupp går igenom handlingsplanen innan skolan tilldelas certifieringen. certifieringen löper på årsbasis, per kalenderår och sedan kan skolan ansöka på nytt. Arbetet med barn och ungas hälsa är ju en färskvara och kräver ett kontinuerligt arbete.

Välkomna till vår skola!

Kontakt Alunskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, elevhälsa, administration och kök.

Camilla Lindström, Bitr rektor

Tanja Velvin Fransson, Skoladministratör

Victoria Olofsson, Skolsköterska

Jessica Källerteg, Skolkurator

Kontakt Alunskolans fritidshem

Här hittar du telefonnummer till fritidshemmet.

Alunskolan – fritidshem

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-12-19 Publicerad: 2023-05-09 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp