Till innehåll på sidan

Vattenvård

Solens och vindarnas ö, Öland, är Sveriges torraste landskap. Hur får vi Ölands begränsade vattenresurser att räcka till för alla som lever och verkar på Öland?

Kommunen arbetar med vatten i landskapet med målet att samla in kunskap och erfarenheter från de som bor och verkar inom kommunen, samt också för att utföra vattenkvarhållande åtgärder på lämpliga platser. Kommunen hjälper till med utredningar av områden samt ordnandet av finansiering för genomförande av vattenåtgärder.

Genom att på lämpliga platser fördröja vattnets väg genom landskapet, kan bland annat:

  • Risken för översvämmade markytor minskas
  • Möjligheten för grundvattenbildning till dricksvatten ökas
  • Vattnet renas för en förbättrad kustmiljö och hav
  • Miljöer för den biologiska mångfalden förbättras, t.ex. lekområden för fisk
  • Bättre möjligheter för bevattning och förbättrat bete skapas

En förbättrad vattenbalans i landskapet med åtgärder på rätt platser gynnar alla som bor och verkar på Öland och besöker ön, nu och in i framtiden.

Skulle du vilja göra en vattenåtgärd?

Eller har du idéer och kunskap om vatten som du vill dela med dig av?

Kontakta projektledare

För mer information

Michael Ingard, Utredare miljö- och hälsoskydd

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp