Till innehåll på sidan

Radon

Radon är en lukt- och färglös gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. I Mörbylånga kommun finns risk för höga halter av radon framför allt på västra sidan längs landborgskanten och runt Degerhamn och Grönhögen.

Orsak till radon

Radon från marken är den vanligaste orsaken till hög radonhalt i en bostad. Radonen kommer in i våra hus genom sprickor och andra otätheter. En annan källa till radon är blåbetong som hus kan vara byggda av.

Gör en radonmätning

Radonhalterna kan variera kraftigt både under dygnet och med årstiden. Därför rekommenderas att mätningen genomförs i två till tre månader under mätperioden oktober till april.

Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde – om du exempelvis ska köpa hus – finns det snabbare metoder. De har mättider på mellan två dygn och en vecka. En mätning under en kortare period är dock bara rådgivande.

Kontaktuppgifter till ackrediterade laboratorier som utför radonmätningar finns på Swedacs webbplats. Vänd dig direkt till företagen för vidare upplysning om mätning samt beställning av mätdosor.

Riktvärden

Har du radonhalter över 200 Becquerel per kubikmeter luft i ditt hus behöver du ta reda på var det kommer ifrån för att göra rätt åtgärder. På Svensk Radonförenings webbplats kan du söka efter konsulter och entreprenörer som genomgått radonutbildning, se  Sök radonkonsult » Svensk Radonförening (svenskradonforening.se). De kan svara på tekniska frågor gällande radon samt anlitas för att genomföra åtgärder för att minska halten radon i bostäder.

Radonmätning i flerbostadshus

Om du som bor i hyres- eller bostadsrätt har frågor om radonmätningar i bostaden, kontakta din hyresvärd respektive styrelsen i din bostadsrättsförening.
Fastighetsägare är ansvariga för att din bostad inte utgör en hälsorisk och  radonhalter över referensnivån 200 Bq/m3 ska åtgärdas.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-11-23 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp