Till innehåll på sidan

Livsmedelslokaler

Olika typer av hantering av livsmedel ställer olika krav på lokalerna där hanteringen sker.

Alla verksamheter ska uppfylla de generella kraven. Om beredning sker i verksamheten kan kraven i punkt 2 och 3 bli aktuella.

Generellt

 • Ytor i lokalen ska vara släta täta och lätta att rengöra.
 • En toalett som är avsedd för personal ska finnas.
 • Vid personaltoaletten ska möjlighet till handtvätt finnas.
 • Ett städutrymme som innehåller en utslagsvask med möjlighet till varmt och kallt vatten samt ytor för förvaring av all städutrustning ska finnas. Utrymmet bör vara ventilerat.
 • Tillräckliga förvaringsutrymmen ska finnas så att golvförvaring inte förekommer.
 • Alla inventarier ska placeras så att det är lätt att rengöra runt och under eller så tättslutande mot andra ytor att smuts inte kan bli kvar i springorna.
 • Lokalen ska vara sådan att skadedjur har svårt att ta sig in.
 • Undvik så långt det är möjligt att ha trösklar och vinklar i lokalen som försvårar rengöringen.

Verksamheter med hantering av öppna livsmedel

Till exempel caféer, gatukök, mottagningskök

 • Vid all form av hantering av oförpackade livsmedel ska möjlighet till handtvätt finnas lättillgängligt.
 • En varumottagning där ytterförpackningar tas av ska finnas skiljt från beredningsutrymmen.
 • En sköljho ska finnas i anslutning till beredningen. OBSERVERA! Detta får inte vara samma som handtvättstället.
 • Personaltoaletten ska ha ett förrum om den är i anslutning till utrymme där öppna livsmedel hanteras eller ren disk förvaras.
 • Tillräckligt utrymme i kylar och frysar ska finnas så att olika livsmedel kan hållas separerade.
 • Beredningsytor ska finnas i beredningsutrymmet för att kunna skilja livsmedel som ska värmebehandlas från livsmedel som är avsedda att serveras som de är.
 • Planera lokalen så att smutsig disk och sopor inte tas samma väg som färdig mat och råvaror.
 • Om servering sker på porslin ska ett separat diskutrymme finnas.

Verksamheter med beredning från råvaror

Till exempel restauranger, storkök, livsmedelsindustrier

 • Separata sköljhoar ska finnas för kallskänk och varmkök
 • Om jordiga grönsaker eller rotfrukter används ska ett renseri finnas skiljt från resten av beredningen.
 • Om mer omfattande beredning av deg förekommer bör ett separat degrum finnas, skiljt från övriga beredningsutrymmen.
 • Om hela djur tas in ska separat utrymme finnas för rensning och styckning finnas, skiljt från övriga beredningsutrymmen.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp