Till innehåll på sidan

Politisk organisation

I varje kommun sitter en demokratiskt vald politisk ledning som pekar ut riktning och beslutar om vad en kommun ska arbeta med.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige fattar beslut i större principiella och viktiga frågor. Det kan till exempel handla om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regering.

Vart fjärde år bestämmer kommuninvånarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. De 43 platserna fördelas till de olika politiska partierna efter antal röster i kommunvalet.

Mandatfördelning 2022-2026

Parti S M C SD V KD L Totalt
Antal ledamöter14116623143

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi samt förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige och genomför sedan deras beslut.

Mörbylånga kommun har 5 nämnder; valnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden samt socialnämnden. Nämnderna ansvarar i sin tur för olika frågor och områden.

Budgetberedningen ska ange övergripande inriktning på budgetarbetet, lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan kommunstyrelsen fastställer ett förslag till budget. Den bredare budgetberedningen består av kommunfullmäktiges presidium, nämndernas presidier och gruppledarna i kommunfullmäktige.

Kommunen styrs av ett samarbete bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna.

Organisationsskiss

 

Kontakt

Kommunledningskansliet

Registrator

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-02-27 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp