Till innehåll på sidan

Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa, eller är du ung och har en kompis som du är orolig för? Tveka inte att kontakta kommunens socialtjänst. Här kan du läsa om hur du ska gå till väga för att anmäla oro för barn och unga.

Anmäl oro för barn

Barn och unga har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Är du orolig för att ett barn i din närhet far illa eller lever under ogynnsamma uppväxtvillkor?

Oavsett om du är privatperson eller om du har kontakt med barn i ditt arbete och har anmälningsplikt så kan du kontakta oss inom barn och familj för att få råd och stöd, information, vägledning eller hjälp att göra en orosanmälan.

Sök hjälp och stöd

Är du själv barn eller ungdom och upplever oro eller otrygghet i din hemmiljö eller är orolig för dina egna levnadsvanor?

Dricker du för mycket alkohol, eller tar du droger? Har problem med spel om pengar och behöver stöd och hjälp med att sluta? Har du svårt att hantera sin ilska och behöver få hjälp?

Det finns hjälp och stöd att få.

Ansökan Barn och Unga – Mörbylånga kommun (morbylanga.se)

Om det känns jobbigt att ringa själv

Vill du inte kontakta oss direkt kan du alltid prata med till exempel ungdomsmottagningen eller någon vuxen först. Om det finns någon vuxen person som du litar på, kanske en släkting, en tränare, en lärare eller en skolkurator kan ni tillsammans ringa till oss. Du kan också be den vuxna personen att ringa till oss och berätta om det som är svårt.

Privatperson

Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några ”bevis” för att kontakta socialtjänsten. Det räcker att du har fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa. Sedan blir det vår, socialtjänstens, uppgift att bedöma dina uppgifter och fatta beslut om vi ska inleda en utredning eller inte.

När socialtjänsten får kännedom om att barn och unga inte har det bra kan vi ge stöd och hjälp till både barn och föräldrar. Både vuxna och barn kan vända sig till kommunens socialtjänst för att få råd eller för att ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser.

Du kan vara anonym

Du som gör en anmälan kan vara anonym, så länge du inte uppger några personuppgifter vid kontakten med oss. Personuppgifter är exempelvis namn, telefonnummer och din e-postadress. Om du vill skicka in din anmälan anonymt via e-post är en möjlighet att göra det från en e-postadress som inte går att koppla till dig som person. Om du uppger namnet på barnet det gäller kan vi ha skyldighet att ingripa. Vill du prata om saken innan, kan du berätta om problemet utan att säga vem det gäller.

Arbetar du med barn och unga

Du som har kontakt med barn och unga i ditt arbete har anmälningsplikt, vilket innebär att du är skyldig att anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. Det gäller exempelvis dig som arbetar inom skola, vård, polis, rättsväsende och liknande.

Barnets vårdnadshavare har alltid rätt att få veta vad som står i anmälan och vem som har gjort den. Det har med rättssäkerhet att göra.

Telefontider Barn och familj, IFO

Ring oss på 010-354 70 00
Skicka e-post till barnochfamilj@morbylanga.se

Just nu: Stängt

Barn och familj

barnochfamilj@morbylanga.se

Viktoria Gustavsson Dimond, Enhetschef, Barn & Familj, Familjerätt & Familjehem, Vuxen & Försörjning

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-23 Publicerad: 2023-05-02 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp