Till innehåll på sidan

Resa i och från kommunen

Här är information om och länkar till resor. Buss, serviceresor, färd- samt riksfärdtjänst, närtrafik, Kalmarsundstrafken samt skolskjuts.

Så kan du resa i kommunen 

Det är Kalmar länstrafik (KLT) som har ansvaret för kollektivtrafiken i länet, via deras kundtjänst kan ni få hjälp med frågor som berör busstrafiken i kommunen. Ni når kundtjänsten på telefonnummer 010 – 212 1 0 00 eller på Kalmar länstrafiks hemsida.

Kalmar länstrafik

Vi kan ta emot era synpunkter, kontakta vår enhet mark- och exploatering via mex@morbylanga.se  eller via servicecenter. 

Serviceresor 

Med serviceresor menas färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.  

Region Kalmar län har ansvaret för serviceresor i alla kommuner inom Kalmar län. Reglerna är lika oavsett i vilken av länets kommuner du tillhör. 

Har du ett giltigt färdtjänsttillstånd reser du fritt i all kollektivtrafik i Kalmar län, du ska kunna legitimera dig. Gratisresan gäller även för din medresenär. 

Du ansöker om serviceresor via Kalmar länstrafiks kundtjänst, mer information finns på KLT:s hemsida.

Information om Serviceresor, KLT

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller resa med allmän kollektivtrafik. Du måste ha ett tillstånd för att resa med färdtjänst, ansökan sker via Kalmar länstrafik (KLT).

Färdtjänsten innebär resor i den egna kommunen, där du är folkbokförd. Du kan använda färdtjänsten för exempelvis resor till arbete eller service så som handel och frisör. Färdtjänst gäller inte för resor till och från sjukvård. Mer information finns att läsa

Information om Färdtjänsttillstånd

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa från en kommun till en annan inom Sveriges gränser (utanför färdtjänstområdet).
Personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader och vill resa utanför den egna kommunen, kan ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan ska ha anknytning till någon form av nöje- eller fritidsverksamhet. Mer information finns att läsa 

Information om Riksfärdtjänst

Sjukresa

En sjukresa gör du som reser med buss, servicefordon eller egen bil till en vårdinrättning. Din sjukresa är gratis om du reser med linjelagd trafik. Använd då kupongen som följer med din kallelse tillsammans med legitimation.  

Med båt över sundet 

Kalmarsundstrafiken har en färjeförbindelse mellan Kalmar och Färjestaden. Det är cykel- och gångförbud på Ölandsbron och färjan M/S Dessi används såväl av turister som av pendlare under vår- och sommarperioden.  

Överfarten tar cirka 30 minuter. Cyklar transporteras i ställ på akterdäck, som har plats för cirka 50 cyklar. På- och avstigning sker vid Tullhamnen i Kalmar samt i Färjestadens hamn (Södra hamnplan) på Öland. 

Cykel får tas med avgiftsfritt i mån av plats och sker då på eget ansvar. 

Mer information om vilka betalningsmöjligheter  som gäller för resan, tidtabeller m.m. finns att läsa

Information om Kalmarsundstrafiken

Närtrafik  

Närtrafiken på landsbygden är till för att du ska kunna nå servicen i tätorterna. Den finns även som resmöjlighet till annan kollektivtrafik så du kan resa linjelagd resa inom länet och du beställer din resa.
Du kan bli upphämtad i din bostad, vid en hållplats eller på annan plats som ni kommer överens om när du bokar din resa. Du kan erbjudas resor till och från samhällsservice som till exempel mataffärer, hälsocentraler eller apotek. 

Om du vill läsa mer om hur du beställer resor, tidtabeller, biljettpriser och övrig information, finns att läsa.

KLT – Närtrafik

Skolskjuts 

Du som idag inte har skolskjuts men som anser dig ha rätt till det enligt skollagen och riktlinjerna i kommunens skolskjutsreglemente kan ansöka om skolskjuts. 

Jag vill läsa mer om skolskjuts  

 

Här kan du som har behov av färdtjänsttillstånd eller riksfärdtjänst göra din ansökan

Mark och explatering

Kontakta oss

Mark och exploatering

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-09-05 Publicerad: 2023-04-28
Gå till topp