Till innehåll på sidan

Nära vård

Nära vård är samverkan mellan kommun och region.

En organisationsbild över Nära vård som modell

Nära vård

Ett nytt sätt att arbeta över traditionella gränser genom att utveckla arbetssätt. Det ska bli tydligare vad som ska ske i vårdkontakter, när det ska ske och vem patienten ska vända sig till. Allt för att skapa en tydlighet i vad både patienten och vården ska göra. Målet är att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och att uppnå en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Primärvården utgörs av den kommunala hälso- och sjukvården och regionens hälsocentraler gemensamt. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

En mer tillgänglig och nära vård, tillsammans med nya arbetssätt i vården. Kan innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

I den nära vården är primärvården basen, som består av såväl kommuner som regioner. Tillsammans har vi ett viktigt uppdrag att samverka med andra delar av hälso- och sjukvården. Samverkan ska ske med flera aktörer, till exempel socialtjänst och civilsamhället.

Seniorlots

Har du svårt att hitta vem du ska prata med?
Vill du ha information om någon av kommunens verksamheter
– Seniorlotsen kan guida dig till rätt person eller instans.

Seniorlotsen vägleder dig som är 65 år eller äldre och bor i Mörbylånga kommun.

Du kan ringa under våra öppettider 8.00 till 16.00 på helgfria vardagar, telefonnumret är 010-354 75 50.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-11-23 Publicerad: 2023-05-09
Gå till topp