Till innehåll på sidan

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger dig möjlighet att leva som andra personer i jämförbar ålder. Det finns olika stödformer, här berättar vi mer om insatser och boendeformer.
Gå till topp