Till innehåll på sidan
Strandskydd

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att värna allmänhetens tillgänglighet till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I Mörbylånga kommun är strandskyddet utvidgat längs med kusten till 300 meter. Övriga vatten är 100 meter. Om du vill bygga något inom strandskyddat område har du möjlighet att söka dispens. Du måste ha särskilda skäl för att få dispens och dessa skäl bedöms väldigt noggrant. Kommunen handlägger flertalet dispensärenden, men i områden som omfattas av ytterligare skydd enligt 7 kap Miljöbalken, till exempel landskapsbildskydd eller Natura 2000-område, är det länsstyrelsen i Kalmar län som handlägger dessa.

Andra tillstånd kan behövas

Du behöver ansöka om strandskyddsdispens om du vill

  • bygga nytt inom strandskyddat område
  • ändra befintliga byggnader eller byggnadernas användning inom strandskyddat område
  • utöka ditt privata område, den så kallade hemfridszonen
  • gräva eller förbereda byggnation inom strandskyddat område
  • sätta upp bryggor eller andra anläggningar inom strandskyddat område.

Du behöver inte strandskyddsdispens om du vill

  • utföra åtgärder inom detaljplanerat område och strandskyddet är upphävt genom detaljplanen.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

 

 

Jag vill läsa mer om strandskydd hos länsstyrelsen Kalmar Jag vill läsa mer om strandskydd hos Boverket Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om ansökan för strandskyddsdispens

Handläggningstid: ca 6 - 10 veckor
Kostnad: ca 10 650 kronor

I sällsynta fall kan handläggningstiden ta längre tid, det beror på ärendets komplexitet.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan om strandskyddsdispens via e-tjänst
  • situationsplan på tomtkarta
  • byggnadsritningar
  • fotografier.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp