Till innehåll på sidan

Medborgarundersökning (SCB)

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun.

Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. En enkät skickas ut till 1200 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18 år eller äldre som får svara på ett antal frågor om kommunen. Enkäten skickas både digitalt och via post.

Här kan du läsa om resultatet från 2021 som man kan ta del av på Koladas webbplats.

Mörbylånga kommun kommer delta i undersökningen 2023.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-02 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp