Till innehåll på sidan

Arkiv

Mörbylånga kommunarkiv slutförvarar information från kommunens myndigheter och verksamheter.

Det material som finns i kommunarkivet är sådant som ska bevaras för all framtid. Kommunens digitala handlingar arkiveras hos kommunalförbundet Sydarkivera.

Bra att veta om arkiv

Kommunen består av flera myndigheter och verksamheter som är skyldiga att arkivera och vårda sin information. Huvudansvaret för detta ligger hos arkivbildaren alltså den myndighet eller verksamhet som har informationen. Kommunarkivet tar emot leveranser från myndigheterna och verksamheterna efter ett antal år, övertar därmed ansvaret och bevarar informationen för all framtid.

Vad finns i kommunarkivet?

I kommunarkivet finns information om kommunala myndigheter och verksamheter från och med 1863 när de första kommunerna bildades. Genom åren har det skett sammanslagningar av mindre kommuner och 1971 bildades det som idag är Mörbylånga kommun.

Tänk på att det i kommunarkivet bara finns sådant som är avslutat. Informationen finns kvar hos respektive myndighet och verksamhet ett antal år innan leverans till kommunarkivet sker. Respektive nämnds dokumenthanteringsplan beskriver hur informationen hanteras och när den levereras till kommunarkivet.

Hur gör jag för att ta del av information i kommunarkivet?

Hör av dig till oss via telefon, mail eller genom att besöka oss så hjälper vi dig. Det är kostnadsfritt att ta del av information på plats. Vill du ha kopior eller få något hemskickat kan vi komma att ta ut en avgift i enlighet med kommunens avgiftstaxa.

I de fall du efterfrågar information om omfattas av sekretess kommer vi att ställa frågor om dig och syftet med din begäran för att göra en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så får du ut en arkivhandling

Kommunens handlingar omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. När du begär ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess har du rätt att vara anonym.

Tänk på att det kan ta lite tid att få ut handlingar som omfattas av sekretess, eftersom vi måste göra en prövning av din rätt att få ut dem. Du måste också identifiera dig för att kunna få ut sekretessbelagda handlingar.

Kontakta kommunarkivet så hjälper vi dig att ta del av arkivets handlingar.

Kontakt

Kommunarkivet

Registrator

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp