Till innehåll på sidan
Tillfälliga åtgärder

Säsongslov

Du kan ansöka om säsongslov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid under flera år. Till exempel som uteserveringar och glasskiosker.

Bygglov behövs alltid

Om du vill söka säsongslov så behöver åtgärden

  • vara av tillfällig karaktär
  • fylla ett tillfälligt behov
  • uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov
  • inte medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort.

vara återkommande under mer än 2 år.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

 

Ja, ta mig till kommunens karta! Jag vill läsa mer om säsongslov hos Boverket!

Allt du behöver veta om säsongslov 

Handläggningstid: 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 13 800 - 106 700 kronor

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via  e-tjänst
  • avvecklingsplan
  • samma handlingar du behöver för att söka vanligt lov för åtgärden.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp