Till innehåll på sidan

Trygghet och säkerhet

Samverkan sker mellan kommunen och andra aktörer för att uppnå en trygg och säker kommun.

Samverkansavtal

Mörbylånga kommun och polismyndigheten har skrivit ett samverkansavtal som sträcker sig från 2023-2026 och beskriver hur vi ska samverka inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Mörbylånga är en av landets mest trygga kommuner och vill fortsätta vara det.

Inom ramen för det brottsförebyggande arbetet kommer inriktningarna vara

 • Minska ungdomsbrottsligheten som t ex skadegörelsebrott
 • Minska drog- och alkoholanvändningen bland unga
 • Trafiksäkerhetsfrågor med fokus på hastighet och beteendeövervakning och arbeta aktivt med trafikkontroller (hastighet, alkohol/droger och beteende)
 • Trafiksäkerhet och trygghet beaktas vid kommunens samhällsbyggnadsplanering
 • Trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet vilket beror bland annat på rädslan/oron att utsättas för brott och ordningsstörningar. Trygghet bygger på en känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor samt en tro på sin egen förmåga.

Inom ramen för det trygghetsskapande arbetet kommer inriktningen vara

 • Trygghet i både offentlig miljö och boendemiljö
 • Särskilda insatser för att stärka tryggheten hos de äldre
 • Gemensam kommunikation om trygghet

Våra insatser är inriktade på att upplevd hög trygghet bland medborgarna ska kvarstå.

Medborgarlöften

är framtagna efter de medborgardialoger som sker årligen. Vi vill:

 • Skapa och ta tillvara engagemang i lokalsamhället
 • Kommunicera brottförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter
 • Öka medborgarnas förtroende och nöjdhet

Aktiviteter för trygghet och säkerhet

 • Årliga vandringar i samhällen för att identifiera riskpunkter och ge medborgare möjlighet att delta och få göra sin röst hörd.
 • Informationskampanj så att allmänheten anmäler enklare brott som till exempel buskörning
 • Dokumentation av all skadegörelse för att säkerställa att vi arbetar på rätt sätt
 • Vad behöver våra verksamheterna ur säkerhetssynpunkt? Väktare, kamerabevakning, skalskydd etc.
 • Försköning Göra medborgarna delaktiga av försköning av vår kommun.
 • Kommun fri från våld. Gemensamt arbete inom kommun och polis som ska förebygga alla typer av våld, framförallt mäns våld mot kvinnor. En kompetenssatsning för att kommunens personal och politiker ska agera tidigt och långsiktigt i arbetet mot våld.
 • SSPF – samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid.

En samverkan som aktivt arbetar brottsförebyggande med individer, grupper och samhällsfenomen så som riskkvällar, nattvandringar, gängbildningar, normbrytande aktiviteter med mera.

För mer information

Kontakta

Anneli Bergman, Samordnare förebyggande arbete för barn och unga

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp