Till innehåll på sidan

Enskilda vägar

I Mörbylånga kommun finns det cirka 600 kilometer väg som är enskild väg. Det är vägar som inte är statliga eller kommunala. De som har ansvar för vägar kallas väghållare. Här hittar du information om vad som gäller för enskilda vägar och hur du blir väghållare för en viss väg.

Bidrag för enskilda vägar

Då det kom nya riktlinjer årsskiftet 2021/2022 om vilka som kan få statligt vägbidrag, beslutade Mörbylånga kommun att ansvaret för de enskilda vägarna skulle övergå till respektive väghållare. De kan söka bidrag från kommunen för att bidra till ett hållbart enskilt vägnät med god standard och bra framkomlighet. Det är kommunen som beslutar om reglerna för att få bidrag är uppfyllda och om ansökan ska godkännas. 

Ansvar för väghållning 

Det är du som väghållare som har ansvar för väghållningen, även efter att bidraget har beviljats. Kommunen kommer följa upp att regler för beviljat bidrag följs och att underhåll som behöver göras utförs. Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägen inte har underhållits får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut. 

Mer information om vad som gäller enskilda vägar finns att läsa nedan

Ansökningsperioder

Ansökan om bidrag för utbetalning av drift- och tillgänglighetsbidrag 2024 ska vara kommunen tillhanda senast 31 december 2023. 

Ansökan om investeringsbidrag ska vara kommunen tillhanda senast 1 mars för utbetalning året efter det. Exempel: Ansökan kommer kommunen tillhanda senast 1 mars 2022, utbetalning beviljat bidrag sker senast 31 maj 2023

E-tjänst

Här kan du ansöka om bidrag till enskilda vägar

Gator- och service

Om du har frågor om enskilda vägar kontakta gärna oss på Gator- och service.

Gator och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-28 Informationsägare: Service
Gå till topp