Till innehåll på sidan

Anpassad grundskola

För barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassad skola som alternativ till grundskola.

Vem får gå i anpassad grundskola?

Barn som har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och därför inte bedöms ha förutsättningar att uppfylla sådana betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas i grundskolan ska tas emot i grundsärskolan.

Vem beslutar om mottagande i anpassad grundskola?

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Hemkommunens beslut om mottagande i grundsärskolan måste alltid föregås av en utredning om målgruppstillhörighet. Om en sådan utredning inte gjorts får ett barn inte tas emot i grundsärskolan.

Var ligger den anpassade grundskolan?

På Skansenskolan i Mörbylånga är den anpassade grundskolan lokaliserad för elever i årskurs 1 -9. I den anpassade grundskolan studerar eleverna ämnen eller ämnesområden alternativt en kombination av dem. Eleverna kan också vara integrerade i grundskolans verksamhet och följa delar av grundskolans läro- och kursplaner. Möjlighet finns till ett frivilligt tionde skolår.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till skolledning och skoladministratör

Tanja Velvin Fransson, Skoladministratör

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-03 Informationsägare: Utbildning
Gå till topp