Till innehåll på sidan

Bildningsnämnden 2024-2026

Bildningsnämnden ansvarar bland annat för utbildning, förskoleverksamhet, kulturverksamhet samt fritidsgårdar.

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens omsorg och utbildning i förskola, förskole­klass, grundskola, gymnasieskola, särskola samt för kommunal vuxenutbildning, fritidshem, öppen förskola, elevhälsa samt fritidsgårdar.

Bildningsnämnden ansvarar även för kommunens bibliotek, kulturskola samt övrig kulturverksamhet.

Bildningsnämnden består av 7 ledamöter och 5 ersättare.

En fullständig beskrivning av bildningsnämndens uppdrag finns i reglementet för bildningsnämnden.

Presidium

Liv Sjärnlöv (M), ordförande
Anna-Karin Almqwik (S), 1:e vice ordförande
Jessica Jämtin (C), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Anna-Karin Almswik (S)Daniel Smedberg (S)
Kristina Sjöström (S)Mats Brate (S)
Håkan Lindqvist (S)Martin Olsson (M)
Liv Stjärnlöf (M)Emma Berggren (M)
Ellen Yngvesson (M)Lena Petersén (C)
Jessica Jämtin (C)
Anders Neigart (SD)

Kontaktuppgifter – Ledamöter och ersättare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-06-30 Publicerad: 2023-12-29 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp