Till innehåll på sidan

Del av Vickleby 1:26 med flera (Banvallen)

Plangräns
Plangräns

Beslut om positivt planbesked fattades 2015-12-22 av Miljö- och byggnadsnämnden. Samrådshandlingar upprättas nu och samråd beräknas ske vintern år 2023/2024.

Intentionen är att planen ska möjliggöra för bostäder.

Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.
Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-16 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp