Till innehåll på sidan

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet är en samverkansform för medborgardialog med utgångspunkt i socialnämnden.

Sammanslaget råd

Mörbylånga kommun har en lång tradition av kommunala råd för ömsesidig information. Pensionärs- och tillgänglighetsrådet slogs ihop till ett gemensamt råd 2018. Rådet syftar till att uppmärksamma frågor av betydelse för målgrupperna. Representanter från pensionärsföreningar samt föreningar riktade mot personer med funktionsnedsättning är välkomna att delta i rådet.

För att skapa lokal förankring och driva frågor som rör kommunens medborgare ska representanten vara folkbokförd i Mörbylånga kommun. Rådet är kopplat mot socialnämnden och har en sekreterare från social omsorg. Det finns möjlighet att bjuda in förtroendevalda från andra nämnder eller tjänstemän från kommunens olika verksamheter enligt gemensamt utvalda tema för rådets möten. Pensionärs- och tillgänglighetsrådet träffas vid fyra tillfällen per år. Föreningarna får ha en ordinarie samt en ersättare. Rådet ansvarar för att utse en vinnare utifrån nominerade bidrag för tillgänglighetspriset.

Tillhör du en förening som önskar vara delaktiga i rådet?

Kontakta sekreterare för mer information.

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets 2023-2026

Rådet består av ordförande och två ledamöter från socialnämnden, en sekreterare från social omsorg. Representanter från pensionärsföreningar samt föreningar riktade mot personer med funktionsnedsättning och där representanterna är folkbokförda i kommunen. Anteckningar från rådet finns på kommunens diarium för allmänna handlingar.

Ledamöter utsedda av Socialnämnden

Ordförande
Katarina Stjernfelt (S)

Ledamöter
Eva Folkesdotter Paradis (M)
Emma Halme (C)

Sekreterare
Louise Kullman


Kontaktuppgifter representanter

Bröstcancerföreningen

Eivor Nikula Sandberg    (ordinarie)
Telefon: 070-688 42 41
E-post:  eivor.nikula@gmail.com

 

HRF, Hörselskadades riksförbund

Christer Andersson                (ordinarie)
Telefon: 073-953 00 21
E-post: christer.larsg.andersson@gmail.com

HRF, Hörselskadades riksförbund

Lena Ljungberg Eriksdotter      (ersättare)
Telefon: 070-298 28 69
E-post: Lena.Ljungberg-Eriksdotter@morbylanga.se

Neuroförbundet Kalmar län

Maria Tornqvist Holmring       (ordinarie)
E-post: mtornqvistholmring@gmail.com

PRO Färjestaden

Ove Fransson                (ordinarie)
Telefon: 070-977 93 87
E-post: Ove.fransson12@gmail.com

PRO Färjestaden

Margareta Engstrand Wallin (ersättare)
Telefon: 070-582 44 72
E-post:engstrandwallin@icloud.com

PRO Sydöland

Kate Jogmark            (ordinarie)
Telefon: 076-348 12 31
E-post: katekjell123@gmail.com

PRO Sydöland

Kerstin Simonsson        (ersättare)
Telefon: 070-497 81 98
E-post: per.i.simonsson@telia.com

Reumatikerförbundet Öland

Kate Jogmark           (ordinarie)
Telefon: 076-348 12 31
E-post: katekjell123@gmail.com

Riksförbundet Hjärt-Lung, sydöstra Småland och Öland

Melvin Selander    (ordinarie)
Telefon: 076-897 50 56

SKPF Mörbylånga, avd 48

 

SPF S:a Öland

 

SPF Solvändan

Per-Olof Olsson      (ordinarie)
Telefon: 070-364 97 81
E-post: per-olof.ol@telia.com

SPF Solvändan

(ersättare)

Sekreterare

Pensionärs-och tillgänglighetsrådet Tillfälligt Ingela Nyblom

Louise Kullman, Handläggare social omsorg

Ingela Nyblom, Administratör chefer centralt, HSV, Rehab

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2024-05-03 Publicerad: 2023-05-22 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp