Till innehåll på sidan

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en begravning som inte sker i kyrkan och utan religiös anknytning.

Vid en sådan begravning står det alla fritt att lägga upp begravningsakten som man själv vill. Det står dock i lagen att det ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd”.

Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten.

Man är dock inte tvungen att anlita en begravningsförrättare utan den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro förrättningen åt.

Borgerliga begravningsförrättare 2023-2026

Mörbylånga kommun har utsett följande borgerliga begravningsförrättare.

Matilda Wärenfalk, förrättare

Monika Bergman,

Carina Adolfsson Elgestam, förrättare

Johan Åhlund,

Begravningsombud

Begravningsombudet företräder dig som inte är medlem i Svenska kyrkan. Ombudets uppgift är att se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar också att församlingarna beräknar begravningsavgiften på ett riktigt sätt. En begravningsavgift måste alla betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte. Hur stor avgift du betalar framgår av skattsedeln.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Det är Länsstyrelsen som i samråd med kommunen utser begravningsombud.

Begravningsombud

Kontakt

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stänger kl.16.00
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-05-01 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp