Till innehåll på sidan

Lokala trafikföreskrifter

Alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken finns i Trafikförordningen, reglerna är generella och gäller i hela landet. Lokala trafikföreskrifter är regler som gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Reglerna är till för att öka säkerheten och framkomligheten.

Vilken myndighet beslutar om vad?

Vilken myndighet som beslutar om lokala trafikföreskrifter beror på flera olika faktorer, till exempel vilken myndighet som ansvarar för drift och underhåll. 

Kommunen beslutar om:

  • vad som ska utgöra tättbebyggt område
  • lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område, såsom hastighet och parkering. (Inom tättbebyggt område används hastigheterna 40km/timmen och 60km/timmen)

Länsstyrelsen beslutar om:

  •  all väjningsplikt och stopplikt
  • hastighetsgränser och parkeringar utanför tättbebyggt område, oavsett väghållare

Även Polisen ansöker om lokala trafikföreskrifter hos Länsstyrelsen eller kommunen. När Länsstyrelsen får in en ansökan skickar de ut förslaget på remiss till Polis, Trafikverket och kommunen. Alla instanser har rätt att yttra sig i frågan.

Vilka lokala trafikföreskrifter gäller i Mörbylånga kommun?

Gator- och service

Om du har frågor om trafiksäkerhet kontakta gärna oss på Gator- och service.

Gator och service

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-28 Informationsägare: Service
Gå till topp