Till innehåll på sidan

Frivilliga Resursgruppen

Frivilliga resurser och organisationer är ett stort stöd och hjälper till vid större kriser och påfrestningar i samhället.

Om något allvarligt händer i vår kommun förväntas du som är frisk ha en förmåga att klara dig själv och de dina. Det för att kommunen ska prioritera att hjälpa de mest behövande. Då kanske inte heller kommunens personalresurser räcker till, därför finns Frivilliga Resursgruppen, FRG.

Är du beredd att hjälpa till?

Det kan vara att bemanna en trygghetspunkt för att äldre och utsatta ska kunna få hjälp med värme, ett mål mat och information. Under våren 2023 utbildar vi de första medlemmarna i Mörbylångas FRG. Deras utbildning avslutas i maj 2023 med att vi öppnar en av våra trygghetspunkter.

Om Frivilliga Resursgruppen – FRG

Du som blir medlem i Frivilliga Resursgruppen i Mörbylånga får gå en grundutbildning om 36 timmar som fördelas på kvällar och helger.

I utbildningen ingår bland annat svenska krishanteringssystemet, ledning och samverkan i Krissamverkan Kalmar län, slutsatserna i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, kriskommunikation, första hjälpen och HLR, livsmedelshantering samt brandkunskap. Utbildningen slutar med en övning.

Frivilliga Resursgruppen i Mörbylånga bygger på ett avtal mellan Mörbylånga kommun och Civilförsvarsförbundet. Resursgruppens sammansättning och kompetens ska motsvara Mörbylånga kommuns tänkbara behov under en samhällsstörning.

Här kan du läsa mer om Frivilliga Resursgruppen

Vill du veta mer om Mörbylångas FRG?

I så fall är du varmt välkommen till något av våra informationsmöten under våren 2024. Där berättar vi mer vad det innebär att vara med i FRG Mörbylånga.

Du blir en viktig resurs för kommunens krisberedskap och totalförsvar

Som medlem i Frivilliga Resursgruppen tillhör du det civila försvaret. Det innebär att du kan bli krigsplacerad. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

Vem kan anmäla sig?

Du behöver:

• ha fyllt 18 år
• bo på Öland
• kunna arbeta på givet mandat mot ett gemensamt mål på egen hand och tillsammans med andra
• lämna utdrag ur belastningsregistret och vara med på ett intervjutillfälle
• vara medlem i Civilförsvarsförbundet, Röda Korset eller en annan frivillig försvarsorganisation.

 

Har du frågor eller vill anmäla dig till Frivilliga Resursgruppen?

Kontakta

Camilla Thure, Beredskapssamordnare

Varmt välkommen!

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-09-27 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Internt stöd
Gå till topp