Till innehåll på sidan

Regler för båtbottenfärg

Verka för en giftfri miljö!

Varje år målas det på ca 700 000 liter båtbottenfärg på fritidsbåtar i Sverige. De mest använda aktiva substanserna i båtbottenfärg är olika kopparbaserade ämnen. Dessa substanser läcker ut och sprids i våra vatten.

Generellt för alla båtar

Undvik att måla din båt med bottenfärg som innehåller biocider, eftersom de har negativa effekter på hälsa och miljö. Håll istället skrovet fritt från påväxt genom giftfria metoder, så som mekanisk rengöring, skrovduk, förvaring på land etcetera.

Havstulpanvarningen

En tjänst som är gratis att anmäla sig till gör att du kan undvika påväxt av havstulpaner. Om detta och annan information om ett miljövänligt båtägande.

Tennorganiska föreningar

Ett av miljögifterna är TBT, eller tennorganiska föreningar. Ämnet är giftigt och hormonstörande och påverkar många organismer även i låga mängder. Det har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov och fortsätter läcka. Bottenfärger som innehåller TBT får inte förekomma på skrov, detta gäller även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom. Det finns krav sedan 2008 på att färgen måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage.

Mer information om regler och rekommendationer hittar du på Transportstyrelsens hemsida.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-05-30 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp