Till innehåll på sidan

Föräldrakurs Trygghetscirkeln (COS-P)

Föräldrar är viktiga för barnen, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder du vill vara. Kursen ger dig möjlighet att tillsammans med andra reflektera över ditt föräldraskap och dina barns behov.

”Den här kursen borde alla föräldrar gå” – är den vanligaste kommentaren från våra deltagare. Kursen är en grund för hur du som förälder skapar goda förutsättningar för en trygg relation till ditt barn, vilket alla barn behöver. Du behöver alltså inte själv uppleva problem i relationen till ditt barn utan ha en önskan om att vara den bästa förälder du kan vara.

Kursens innehåll

Vi strävar inte efter att uppnå det perfekta föräldraskapet, då vi inte tror att det finns. COS-P önskar ge vägledning till ett föräldraskap som är ”gott nog”, genom att stötta föräldrar i att förstå sitt barns signaler och vilka behov barnet uttrycker.

Utgångspunkten ligger i anknytningspsykologisk teori och forskning. Genom att kunna tolka barnets signaler kan du som förälder finna ditt barns speciella ”bruksanvisning”, och på så sätt lättare möta ditt barns behov.

Målet är att ditt barn ska få hjälp att känna en trygghet i sig själv, så att barnet växer upp stärkt att möta livets utmaningar.

Vem kan delta?

 • Kursen är öppen för föräldrar med barn 0-12 år som vill utveckla sitt föräldraskap genom att utforska betydelsen av relation och samspel med sitt barn.
 • Om du har behov av tolk är du välkommen att ta kontakt med oss för att se över möjligheten till lösning utanför den ordinarie gruppen.

Vad innebär det att delta?

 • COS-P innehåller 8 träffar om vardera 1,5 timmar.
 • Deltagandet är frivilligt men det är viktigt att komma varje gång.
 • COS-P hålls främst i grupp, men kan även ges enskilt och även till föräldrar med äldre barn.
 • Som deltagare bestämmer du själv hur mycket du vill dela med dig av egna erfarenheter.

Vad innehåller COS-P?

 • Utforska barnets behov hela vägen runt trygghetscirkeln
  Vi lär oss mer om barnets behov av stöd från föräldrarna. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn för barnets svåra känslor?
 • Vara tillsammans med barnet på trygghetscirkeln
  Vi lär oss mer om att hjälpa barnet att hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med våra barn även i svåra känslor?
 • Vägen till trygghet
  Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar förälderns känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor?
 • När det känns svårt att vara förälder
  Detta tillfälle är speciellt viktigt om du har barn som uppvisar svårigheter att kontrollera sina känslor och sitt beteende. Vi undersöker balansen mellan att vara tydlig och god även i utmanande situationer.
 • Betydelsen av reparationer i relationer
  Vi utforskar det underliggande budskapet i barnets starka känslouttryck – ”Jag behöver dig, men jag vet inte vad jag ska göra med det jag känner”. Hur kan du som förälder förstå beteendet och hjälpa barnet att hantera sina känslor på ett bra sätt.

Anmäl dig till vårens föräldrakurs

Kursstart

Våren 2024 (mer information kommer så snart tiderna är satta)

Plats

Öppna förskolan Safiren, Familjecentralen, Färjestaden

Antal platser

Vi har cirka 10 platser per utbildning.

Anmäl ditt intresse genom att ringa eller maila kursledarna

Maria Önneflod, Jonas Eriksson

Individ och familjestöd

Kursledare Föräldrakurs Trygghetscirkeln (COS-P)

Maria Önneflod, Familjebehandlare / SSPF-koordinator

Jonas Eriksson, Enhetschef IFO

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-10-30 Publicerad: 2023-09-26 Informationsägare: Social omsorg
Gå till topp