Till innehåll på sidan
Pergola

Pergola

Om du vill bygga en pergola kan du behöva bygglov. Det som avgör om du behöver bygglov är till exempel om du vill ha ett täckande tak på din pergola, eller om du vill förankra den i en byggnad.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp en genomsiktlig och luftig avgränsning utan täckande tak, som pergola, stängsel, eller spaljé och om pergolan placeras på marken.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • att din pergola ska ha någon form av täckande tak.
  • att din pergola ska ha en täckt vägg.
  • att din pergola ska förankras i byggnaden fasad och det innebär att byggnadens eller områdets karaktär förändras på ett väsentligt vis.

Bra att tänka på

  • Åtgärder som utförs i, eller nära tomtgräns – även om de är bygglovsbefriade – får inte utgöra betydande olägenhet för grannar. Det är alltid bra att kommunicera med grannarna innan du påbörjar en åtgärd.
  • Det är alltid konstruktionen i sin helhet som utgör underlag för nämndens bedömning. Bedömningsgrunder är exempelvis höjd, längd, genomsiktlighet och omgivningspåverkan.
Gå till topp