Till innehåll på sidan
Attefallsåtgärd

Attefallstillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en attefallstillbyggnad på 15 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om

 • tillbyggnaden byggs på ett en- eller tvåbostadshus
 • tillbyggnaden är högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea
 • tillbyggnaden inte överstiger bostadshusets taknockshöjd
 • tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallsåtgärder ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i eller är särskilt värdefull för kulturmiljön
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i kommunens karta för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens karta! Jag vill läsa mer om attefallstillbyggnad hos Boverket!

Allt du behöver veta om anmälan för attefallstillbyggnad

Handläggningstid: 1-4 veckor
Kostnad: ca 5 100 - 7 800 kronor

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • anmälan via e-tjänst
 • situationsplan
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • konstruktions- och grundläggningsritningar
 • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • godkännande från berörda grannar, som signerar alla handlingar, om du bygger närmare än 4,5 meter från din tomtgräns.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

Gå till topp