Till innehåll på sidan

Föreningar

Om ni är ett antal personer med ett gemensamt intresse som gärna gör saker tillsammans på ett organiserat sätt och baserat på en gemensam ekonomi kan det vara lämpligt att starta en förening.

Bilda en förening

Om ni är ett antal personer med ett gemensamt intresse som gärna gör saker tillsammans på ett organiserat sätt och baserat på en gemensam ekonomi kan det vara lämpligt att starta en förening. Information om hur ni går tillväga hittar ni både hos Skatteverket och hos Bolagsverket. Ni kan naturligtvis också höra av er till vår fritidsutvecklare för att få hjälp och stöd att komma igång.

Hur bildar ni en förening?

För att bilda en förening behövs stadgar och en styrelse. Stadgar är regler som talar om vad föreningen ska göra och på vilket sätt, hur stor styrelsen ska vara och, vilka roller i styrelsen som är obligatoriska. Ni bör även ange när årsmötet ska äga rum, och vilka punkter som ska vara med på dagordningen för årsmötet. Styrelsen är en grupp personer som är utsedda av medlemmarna att ta löpande beslut om verksamheten och ansvara för att föreningen gör de saker som medlemmarna har bestämt att de ska.  

När ni har haft ert första medlemsmöte, ett möte där alla medlemmar väljer vilka som ska arbeta i styrelsen, kan ni skicka en kopia på det protokollet tillsammans med stadgarna till Skatteverket för att få ert organisationsnummer. När ni har ert organisationsnummer kan ni registrera er förening hos Bolagsverket, om ni vill ägna er åt näringsverksamhet. Som näringsverksamhet räknas exempelvis kioskförsäljning vid en medlemsaktivitet. 

Föreningsregister

Om du vill veta om det finns någon/några föreningar som anordnar aktiviteter som intresserar dig kan du ta en titt i vårt föreningsregister. I föreningsregistret kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller på föreningskategori. Registret uppdateras dagligen. Om du representerar en förening, tänk på att meddela förändringar kring styrelsemedlemmar och kontaktpersoner så att registret alltid är aktuellt. 

Säker och trygg förening

Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning av föreningarna i Mörbylånga kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Säker & Trygg-konceptet hanterar områden inom bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet. För att föreningen ska bli certifierad som en Säker & Trygg förening krävs aktivt arbete med utbildningsinsatser och implementering inom ett antal områden. Sedan de fem första föreningarna certifierades år 2011 har antalet mer än fördubblats. Nu har vi elva certifierade föreningar i Mörbylånga kommun som deltar i denna samverkan med RF-SISU Småland.  

Föreningsbidrag

Mörbylånga kommun delar varje år ut bidrag till ideella föreningar som har verksamhet som är till fördel och glädje för invånarna i kommunen. Föreningen som söker bidrag ska vara öppen för alla och ha stadgar som har antagits av föreningens årsmöte, föra medlemsförteckning, ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning. Bidragens storlek är baserat på den budget som kommunfullmäktige årligen tilldelar kultur- och fritidsverksamheten. Bidrag fördelas till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet eller har egna anläggningar. Som ideell förening kan ni också söka stöd för att driva ett projekt eller genomföra ett arrangemang.  

Hur söker man

De olika föreningsbidragen söks via kommunens e-tjänst, av föreningens firmatecknare. Det krävs inloggningsuppgifter som man får från Mörbylånga kommuns servicecenter. De flesta bidragen har specifika ansökningsperioder, så det kan vara lämpligt att informera sig om datumet för sista ansökan. 

Övriga aktörer från vilka föreningar kan söka stöd

Lotteritillstånd

För att bedriva lotterier av olika slag där deltagande kostar pengar krävs en licens. De flesta ideella föreningar har bara behov av en licens för så kallade registreringslotterier. Det är lotterier som arrangeras inom en kommun, där registreringen, villkoren och tillsynen hanteras av kommunala tjänstepersoner. Ett registreringslotteri har begränsningar när det gäller värdet på kontanta vinster och registreringen gäller högst fem år. 

Kontakt

Om du vill veta mer om hur ni startar en förening kontakta vår fritidsutvecklare eller kulturutvecklare.

Matheus Tholin, Natur- och fritidsutvecklare

Sofia Jentzsch, tf Kulturutvecklare

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppnar kl.08.00
Senast uppdaterad: 2024-03-01 Publicerad: 2023-04-27 Informationsägare: Kultur- och fritid
Gå till topp